Tiêu đề: Chung cư mini 1 tỷ ở Thành công Ba đình Hà nội 45m2. tầng 2. 1 tỷ
đất thổ cư. mua bán hợp đồng Cty

. Nội dung: Chung cư mini 1 tỷ ở Thành công Ba đình Hà nội 45m2. tầng 2. 1
tỷ đất thổ cư. mua bán hợp đồng Cty

Giá: 1.000.000.000 đ
Địa chỉ: Phường Thành Công, ngõ 42
200m tới chợ Thành Công
Trường cấp 1, 2 gần nhà 300m
Cách hồ Thành Công: 600m

ALO: O936287386

. Mail: bachbachduong86@gmail.com

. Thời gian : 12/10/2018 20:54:16