Tiêu đề: Các sản phẩm ống luồn dây điện dùng trong xây dựng M&E

. Nội dung: Công ty TNHH Công Nghiệp NR, công ty chúng tôi chuyên sản xuất
các loại ống thép luồn dây điện với 100% nguồn vốn từ Thái Lan.
Ống thép luồn dây điện
Sản xuất & phân phối Ống Ruột Gà Lõi Thép hiệu Blue Eagle
+Ống ruột gà lõi thép FMC:
-Ống ruột gà lõi thép Squarelocked
-Ống ruột gà lõi thép Interlocked
+Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC
+Ống thép luồn dây điện mềm chống thấm dầu và nước LFMC.

Sản xuất & phân phối Ống Luồn Dây Điện hiệu Blue Eagle:

+Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT
+Ống thép luồn dây điện loại ren IMC
+Ống thép luồn dây điện loại cứng RSC
Ống ruột gà lõi thép


Linh kiện Phụ kiện ống luồn dây điện
• Đầu nối ống trơn và hộp điện.
• Khớp nối ống trơn.
• Kẹp ống không đế, 2 lỗ.
• Khớp nối ống ren.
• Kẹp giữ ống.
• Đai nối.
• Tán ren trong.
• Đầu nối ống mềm với hộp điện/ thiết bị.
• Đầu nối ống mềm với hộp điện/ thiết bị (loại kín nước).

Thông tin liên hệ
Minh Hoàng

0909 982 477

Mail: minhhoang.nri@gmail.com
Website: www.nri.vn

. Mail: minhhoang.nri@gmail.com

. Thời gian : 02/10/2018 0:03:10