Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Xây nhà trên đất nông nghiệp

Nội dung : Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Tôi có một miếng đất
800m2, trước đó, miếng đất của tôi chỉ có 300m2, sau này tôi mua miếng đất
ở bên cạnh có diện tích đất 500m2 (là đất sản xuất nông nghiệp). Nay tôi
muốn cho 500 m2 đất đó cho 2 con mỗi đứa một ít để ở . Xin hỏi các con tôi
có phải đóng đóng thuế sử dụng đất hay không? Cũng xin hỏi thêm, hiện tại
các con tôi chưa có điều kiện kèm theo để chuyển mảnh đất nông nghiệp đó
sang đất ở, như vậy các con tôi có thể xây nhà rồi sau này mới làm thủ tục c


trungpc16@...
Luật sư Lê Văn Huyên – doanh nghiệp Luật TNHH Đất Luật trả lời:
1. Theo quy chế của pháp lý, nguồn thu từ tặng cho bất động sản nhà đất
giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi được
miễn thuế, do đó, các con của ông/bà được miễn thuế thu nhập cá nhân khi
nhận tặng cho quyền sử dụng đất của ông/bà (Khoản 4 Mục III Phần A Thông tư
84/2008/TT-BTC). ở trong quá trình sử dụng đất, các con của ông/bà vẫn phải
nộp thuế sử dụng đất (thuế sử dụng đất nông nghiệp ở trong tình huống chưa
chuyển mục đích hoặc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở trong tình huống
chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở).
2. Theo khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai năm 2003, người sử dụng đất phải có
nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Do đó, các con ông/bà không thể xây nhà
trên đất nông nghiệp khi chưa chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. tình
huống chưa có điều kiện kinh tế tài chính để tiến hành việc chuyển mục đích
thì các con của ông/bà có thể đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất khi
chuyển mục đích.
3. Muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, ông/bà
nộp giấy tờ thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển mục
đích sử dụng đất (có xác thực của UBND cấp xã nơi có đất về yêu cầu sử dụng
đất), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất huyện Củ Chi (Điều 125 Luật Đất đai năm 2003, Điều 27 Nghị định
69/2009/NĐ-CP).
4. Khi chuyển mục đích sử dụng đất, ông/bà phải nộp tiền sử dụng đất bằng
mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền
sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp nếu chuyển từ đất nông nghiệp
được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở. Ngoài ra, ông/bà
phải nộp lệ phí cấp giấy ghi nhận, lệ phí địa chính trong tình huống phải
đo đạc lại thửa đất (Khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP, Thông tư
106/2010/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy ghi nhận quyền
sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất). Vì thông
tin ông/bà cung cấp không cụ thể chi tiết nên chúng tôi không thể hỗ trợ tư
vấn chính xác giá đất áp dụng, ông/bà có thể liên hệ với Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất huyện Củ Chi để được hướng dẫn cụ thể chi tiết.
CafeLand kết hợp Công ty Đất LuậtNguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Làm thế nào bạn có thể thế chấp sổ đỏ tại Hoà Bình
trong vòng 10 ngày?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 20:27:49