Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Có thể hoàn trả khoản vay tín chấp ANZ trước hạn không?...

Nội dung : Tôi rất có thể hoàn trả 1 phần khoản vay của mình trước hạn
không?

Câu trả lời là không, bất kỳ khoản hoàn trả trước hạn nào của khoản vay
phải được hoàn trả tất cả & khoản vay sẽ được hủy bỏ/kết sổ.

Tôi có thể hoàn trả trước hạn tại bất kì trụ sở nào của NH được hay không?
Tôi có cần thông báo trước với ngân hàng trước về việc này hay không?

khách hàng hàng hoàn toàn có thể đến bất cứ chi nhánh hay liên hệ với bất
cứ chi nhánh ROs/RMs để đóng tài khoản vay tiêu dùng cá nhân trước khi ngày
đáo hạn. Quý khách hàng sẽ theo thông tin được biết về những khoản phí còn
tồn đọng phải trả cũng như kí vào Discharge form. Quý khách có thể liên lạc
với nhân viên giao dịch trước khi đến chi nhánh.
Xem thêm:giải pháp vay tín chấp theo lương trong vòng 3 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 23:54:00