Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Ủy quyền công chứng

Nội dung : Năm 2010, UBND tỉnh Đắk Lắk có ra quyết định số 3213 về chuyển
giao việc chứng thực các hợp đồng giao dịch thanh toán liên quan đến quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ cho các
phòng Công chứng thực hiện. Do vậy, UBND các xã phường sẽ không được xác
thực mọi thanh toán giao dịch liên quan đến đất đai. Trường hợp quyền sử
dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì người vợ có ủy quyền cho
chồng đi ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại phòng công chứng. hợp đồng
ủy quyền này do UB
trucmit75@gmail.com

Luật sư Lê Văn Huyên – doanh nghiệp Luật TNHH Đất Luật trả lời:Văn bản mà bạn đề cập là ra quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của
UBND Đắk Lắk ban hành về chuyển giao việc xác nhận hợp đồng, giao dịch
thanh toán liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền
với đất tại khu phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Pắc cho
Phòng Công xác nhận hiện. Mặc dù theo như quy định tại Quyết định 3213 này
thì không nói rõ là việc chứng thực văn bản ủy quyền giao dịch bds có hợp
lệ hay không, tuy vậy, theo nguyên tắc chung của pháp luật dân sự cũng như
các quy định pháp luật về công chứng, chứng thực thì việc xác nhận văn bản
ủy quyền tại UBND vẫn có giá trị. Nội dung Công văn số 126/STP-HCTP ngày
18/5/2010 của Sở Tư pháp Đắc Lắk V/v triển khai các biện pháp đẩy mạnh hoạt
động công chứng cũng bộc lộ điều đó khi cho rằng "đại diện theo ủy quyền
của các thành viên hộ GĐ khi tham gia thực hiện các quan hệ dân sự, chấp
nhận hình thức uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền đã được xác nhận hợp lệ, hợp
pháp"


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Làm thế nào có thể thế chấp sổ đỏ tại Điện Biên trong
vòng 10 ngày

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 20:53:17