Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Thủ tục chuyển đổi đất ao thành đất thổ cư và chi phí tài chính

Nội dung : 1. Trình tự giấy tờ thủ tục:1.1. Trước hết bạn & chủ đất cần triển khai hồ sơ chuyển nhượng quyền sử
dụng đất (QSDĐ) tại UBND cấp quận, huyện nơi mảnh đất tọa lạc. giấy tờ thủ
tục gồm:
* Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

* Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

* Sơ đồ vị trí thửa đất chuyển nhượng;

* Biên bản kiểm tra thực địa & xác định ranh giới thửa đất chuyển nhượng;

* Trích lục bản đồ địa chính.

1.2. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, để chuyển thành đất thổ cư,
bạn cần tiến hành giấy tờ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan
tài nguyên và môi trường. Hồ sơ gồm:

* Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

* Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.

* Trích lục hoặc trích đo thửa đất phần xin chuyển mục đích

điều kiện kèm theo để được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao thành đất
ở là mảnh đất của bạn phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa
phương.

2. nhiệm vụ kinh tế:

2.1. Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: do 2 bên đã đàm phán bạn là bên
phải chịu mọi khoản phí, vì vậy bạn cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân thay
cho bên chuyển nhượng (mức thuế suất là 25% hoặc 2% tùy theo từng trường
hợp cụ thể), và lệ phí trước bạ QSDĐ là 0,5%.

2.2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất: bạn cần phải nộp tiền sử dụng đất
theo quy chế tại Điều 6, Nghị định 198/2004/NĐ-CP:

* Chuyển từ đất vườn, ao ở trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu người dân
không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng
50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền
sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

* Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền SDĐ sang đất
ở thì thu tiền SDĐ tính bằng mức chênh lệch giữa tiền SDĐ tính theo giá đất
nông nghiệp.

Giá đất ở và giá đất nông nghiệp để tính nhiệm vụ tài chính là theo khung
giá được UBND tỉnh nơi có đất ban hành hàng năm.

3. Thời hạn sử dụng đất:

Đối với tình huống chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản 3, Điều 66 và
điểm b, khoản 1, Điều 68, Luật Đất đai thì khi chuyển mục đích sử dụng đất
sang thành đất ở thì thời hạn sử dụng đất sẽ là không thay đổi lâu dài. Vì
vậy bạn không phải băn khoăn lo lắng về thời hạn sử dụng đất ghi trên giấy
này.

Bạn nên liên hệ trực tiếp với UBND quận, huyện nơi mảnh đất tọa lạc để biết
thêm cụ thể chi tiết về các vấn đề trên.Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Giải pháp thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng Maritimebank trong
vòng 10 ngày

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 0:19:53