Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Nhà thầu phụ thi công hệ thống mạng nội bộ tại TPHCM và các tỉnh
lân cận

Nội dung : Viễn Thông Tia Sáng là nhà thầu thi công mạng LAN chuyên nghiệp
tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Liên hệ: 0913 878 993
Chúng tôi nhận thi công , lắp đặt, phân phối thiết bị, vật tư hệ thống mạng
nội bộ, mạng LAN và cung cấp các dịch vụ:
- Di dời hệ thống mạng nội bộ
- Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, mang LAN
- Sửa chữa hệ thống mạng nội bộ
- Bảo trì hệ thống
- Thu gọn, làm gọn dây, cải tạo mạng
- Lắp đặt hệ thống mạng
- Và một số dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng
Quy trình thi công hệ thống mạng LAN

Mail : sale@vienthongtiasang.vn

Dấu thời gian : 24/08/2018 1:59:05