Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Điều kiện vay vốn tín chấp tiêu dùng BIDV

Nội dung : Điều kiện vay vốn tín chấp chi tiêu và sử dụng Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam

– Tuổi từ 18 đến 55 riêng với nữ và 60 đối với nam

– Có sổ hộ khẩu/ lưu trú dài hạn hoặc làm việc trên cùng tỉnh, khu phố với
Chi nhánh cho vay vốn.

– Có thu nhập thường xuyên & ổn định, bảo đảm năng lực thanh toán nợ nần
trong suốt thời giờ vay mượn.
Xem thêm:Giải pháp vay tín chấp theo lương tại Gia Lai trong 3 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 20:40:00