Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Chuyển quyền thừa kế đất khi chưa có sự đồng ý của thành viên
khác trong gia đình.

Nội dung : GĐ ông tôi có 5 người con đều đã có Gia đình và tách khẩu có nhà
riêng, chỉ còn chú út sống ở trong đất của ông bà. Ông tôi đã mất, mảnh đất
đó thay mặt đứng tên của ông bà, giờ bà muốn chuyển quyền sở hữu mảnh đất
đó sang tên cho chú út, nhưng lại chỉ có chữ ký của bà và hai người con,
còn lại hai người con đầu không được gọi vào ký (mâu thuẫn Gia đình). Vậy
cho tôi hỏi tờ giấy chuyển nhượng đó có giá trị không?

Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:
Theo quy định tại Điều 27, 31 Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2000; Điều 219,
675, 676 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 129 Luật Đất đai năm 2003: Thửa đất
thay mặt đứng tên ông bà nội thì ông nội & bà nội Ông/Bà có quyền ngang
nhau riêng với thửa đất. Khi ông nội mất thì di sản mà ông để lại là 1/2
thửa đất & diện tích này được chia theo pháp luật. Một nửa diện tích đất
còn sót lại & phần diện tích mà bà nội Ông/Bà được được chia sẽ thuộc quyền
sử dụng của bà nội & bà nội có quyền đưa ra quyết định để lại cho chú Út
Ông/Bà; còn những người con của ông bà nội sẽ được quyền tặng cho phần thừa
kế của mình cho chú Út.Trường hợp bà nội và hai người con thống nhất để lại cả phần diện tích thừa
kế của các người khác khi không có sự đồng ý của rất nhiều người đó thì nội
dung này không có giá trị pháp lý. Lưu ý, việc tặng cho phải được công
chứng, chứng thực theo quy chế của pháp luật.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn có muốn vay thế chấp sổ đỏ Techcombank trong vòng 10
ngày?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 0:02:37