Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Cấp giấy cho từng người chủ

Nội dung : Tôi và người bạn hùn tiền mua chung một miếng đất để cất nhà ở.


băn khoăn lo lắng về sau người này có vợ, người kia có chồng dễ xảy ra rườm
rà nên tôi và người bạn muốn cùng đứng tên trên giấy chủ quyền thì Nhà nước
có cho hay không?trantuanthanh@...
Trả lời: Muốn được pháp lý công nhận cùng có quyền sử dụng hợp pháp miếng
đất trên (cả quyền sở hữu nhà ở nếu có), anh & người bạn của mình phải làm
giấy tờ thủ tục xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất (& quyền nắm giữ
nhà ở). Theo Thông tư số 17 ngày 21-10-2009 của Bộ TN&MT, cá nhân phải nộp
thủ tục & nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại
văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc phòng TN&MT cấp huyện. Trường hợp thửa
đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu nhà ở thì giấy ghi nhận
được cấp cho từng cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền
nắm giữ tài sản gắn liền với đất của từng người. Trên mỗi giấy ghi nhận sẽ
ghi "Cùng sử dụng đất và cùng nắm giữ tài sản với người khác" riêng với
Trường hợp cùng sử dụng đất & cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.Luật sư Nguyễn Đình Hùng


Nguồn: Cafeland.vn

Xem Thêm:Phương pháp vay thế chấp sổ đỏ BIDV trong thời gian nhanh
nhất

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 17/08/2018 0:17:06