Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Sổ đỏ có cần đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc?

Nội dung : Tôi có mảnh đất 506 m2 nằm cạnh quốc lộ 12A, đất được cấp sổ đỏ
(GCN QSDĐ) ngày 14-10-1993. Trước đó tôi cũng đã có giấy cấp đất do UBND xã
quảng Thọ (Quảng Trạch, Quảng Bình) ký ngày 26-2-1976. tuy vậy, đợt mở rộng
quốc lộ 12A, đất đã bị lấy & bồi thường.

Tôi có làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo khoản 2 Điều 45 nghị
Định 181/2004/NĐ-CP (chuyển đất vườn thành đất ở nhưng không phải nộp thuế
chuyển đổi), nhưng Phòng tài nguyên - môi trường huyện quảng Trạch nói hồ
sơ không hợp lệ. Theo đó, giấy cấp đất do UBND xã cấp là không hợp lệ mà
phải có dấu của Ủy ban Mặt tận tổ quốc lúc bấy giờ mới có giá trị, hoặc
giấy cấp đất do UBND huyện cấp thì mới giải quyết.


Xin hỏi, tình huống này có đủ điều kiện chuyển đổi đất vườn thành đất ở?
Đất của tôi có ranh giới rõ ràng được bộc lộ trên bản đồ địa chính, không
tranh chấp, không nằm trong vùng quy hoạch.

Phòng tài nguyên - môi trường huyện Quảng Trạch trả lời như vậy có đúng quy
chế Luật đất đai? Xin cảm ơn.Nguyễn Phúc Thịnh - Thôn Minh Phượng, xã Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng BìnhTrả lời

Theo Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, nếu có yêu cầu chuyển mục đích sử
dụng đất, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên - môi
trường huyện Quảng Trạch gồm có: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (có
bộc lộ rõ nhu cầu sử dụng đất); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc
một ở trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại
các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

Để được phép chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư, đất của bạn cần
phải hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể chi tiết hoặc quy hoạch
xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch
sử dụng đất chi tiết thì UBND huyện Quảng Trạch sẽ căn cứ vào quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xét duyệt.

ở trong tình huống có đủ điều kiện để được phép chuyển mục đích sử dụng đất
thì bạn có nhiệm vụ nộp tiền sử dụng đất, trừ trường hợp được miễn nộp tiền
sử dụng đất theo quy chế tại Điều 3 Nghị định 198/2004/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai thì không có quy
định nào về việc "Giấy cấp đất do UBND xã cấp là không hợp lệ mà phải có
dấu của UBMTTQ lúc bấy giờ mới có giá trị" như bạn đã đề cập ở trên.

Cụ thể, theo nhu cầu về giấy tờ thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đã
đề cập ở trên, ở trong trường hợp không có giấy ghi nhận QSDĐ thì ngoài
việc phải được UBND xã Quảng Thọ xác nhận là đất sử dụng ổn định, lâu dài,
không tranh chấp, bạn phải nộp một trong các loại hồ sơ nhiều sau:

a) Những hồ sơ nhiều về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do
cơ quan có thẩm quyền cấp ở trong quá trình triển khai chính sách đất đai
của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng
hoà miền Nam nước ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp hoặc có tên ở trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) hồ sơ nhiều hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản
gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) hồ sơ nhiều chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền
với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác
nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

đ) giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của
pháp lý;

e) giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng
đất.

trường hợp có một trong các loại hồ sơ nhiều nêu trên nhưng trên hồ sơ
nhiều này ghi tên người khác, thì bạn cần phải nộp kèm theo giấy tờ về việc
chuyển quyền sử dụng đất có chữ kỹ của các bên liên quan.


Luật sư Nguyễn Văn Hậu

www.legalvn.com

Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn có muốn vay thế chấp sổ đỏ trong vòng 10 ngày tại
Thái Bình

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 2:26:59