Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : 20% người dân nông thôn đang vay tín dụng

Nội dung : Số liệu vừa được cung cấp tại Hội nghị Nâng cao khả năng tiếp
cận dịch vụ ngân hàng cho thấy, mức độ sử dụng các dịch vụ này của người
dân đang gia tăng mạnh. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ tiền mặt trong tổng
lượng cung tiền M2 giảm từ 18% (năm 2005) xuống 11%.
Số tài khoản cá nhân hết năm 2015 đã gấp 15 lần so với năm 2004 khi đạt
36,77 triệu tài khoản. 20,67% người trưởng thành khu vực nông thôn có khoản
vay ở tổ chức tài chính. Tốc độ gia tăng thanh toán qua Internet mỗi năm
đạt 30-50% và đến nay trung bình mỗi tháng có khoảng 2 triệu khách hàng
thanh toán tiền qua di động, số tiền trung bình khoảng 700.000 đồng mỗi
người.
Hội nghị này được tổ chức nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng
theo Đề án 1726 của Thủ tướng. Một trong 8 mục tiêu cụ thể của Đề án này là
đến năm 2020, 70% dân số trưởng thành có tài khoản ở ngân hàng. Bên cạnh
đó, 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm tại các tổ chức tín
dụng và 15% số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng mở tại địa bàn nông
thôn.
Theo thống kê, đến nay cả nước có gần 9.800 chi nhánh, phòng giao dịch; gần
17.000 (máy rút tiền tự động) ATM và gần 223.000 các điểm chấp nhận thanh
toán thẻ (POS). Hiện 60 tổ chức tín dụng dùng Internet Banking, 35 ngân
hàng có dịch vụ mobile banking.
Thanh Thanh Lan
Nguồn: vnexpress.net
Xem thêm:Khám phá về vay tiền mua nhà trả góp ngân hàng MaritimeBank tại
Hải Phòng

Mail : thangtmdt2009@gmail.com

Dấu thời gian : 29/08/2018 0:49:18