Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Việc định đoạt nhà là tài sản chung

Nội dung : Hỏi: - Ba mẹ tôi qua đời, để lại cho 4 anh em tôi một căn nhà có
hồ sơ nhiều hợp pháp nhưng không còn di chúc. Xin hỏi, tôi có được đại diện
các bạn bè bán nhà hay không?


Trần Kim Tuấn (thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Tỉnh Vũng Tàu)

Xem thêm:Giải pháp thế chấp sổ đỏ ngân hàng Viettinbank trong vòng
10 ngày.


Trả lời: - Đối với tình huống cụ thể chi tiết của ông, căn nhà là tài sản
chung của 4 bạn bè ông và mỗi người là một chủ nắm giữ chung theo phần. Căn
cứ vào Khoản 1 và Khoản 3 Điều 223 Bộ luật Dân sự, mỗi chủ nắm giữ chung
theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo quy chế của
pháp lý.
ở trong tình huống một chủ sở hữu chung bán phần quyền nắm giữ của mình,
chủ nắm giữ chung khác được quyền ưu tiên mua. ở trong thời hạn 3 tháng Đối
với tài sản là BĐS, kể từ ngày các sở hữu chung khác nhận được thông báo về
việc bán và các điều kiện kèm theo bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua
thì chủ nắm giữ đó được quyền bán ra cho người khác.

ở trong tình huống bán phần sở hữu có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, thì
ở trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu
tiên mua, các chủ sở hữu chung theo phần có quyền yêu cầu tòa án chuyển
sang cho bản thân mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây
thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.
Ông và 2 người em của ông chỉ được quyền bán phần nhà thừa kế của mình theo
quy chế pháp luật nói trên.
Luật gia Nguyễn Văn Khôi


Nguồn: Cafeland.vn

Hỏi: - Ba mẹ tôi qua đời, để lại cho 4 anh em tôi một căn nhà có giấy tờ
hợp pháp nhưng không có di chúc. Xin hỏi, tôi có được đại diện các anh em
bán nhà hay không?


Trần Kim Tuấn (thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trả lời: - Đối với trường hợp cụ thể của ông, căn nhà là tài sản chung của
4 anh em ông và mỗi người là một chủ sở hữu chung theo phần. Căn cứ vào
Khoản 1 và Khoản 3 Điều 223 Bộ luật Dân sự, mỗi chủ sở hữu chung theo phần
có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình, chủ
sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn 3 tháng đối với
tài sản là BĐS, kể từ ngày các sở hữu chung khác nhận được thông báo về
việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ
sở hữu đó được quyền bán cho người khác.

Trong trường hợp bán phần sở hữu có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, thì
trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên
mua, các chủ sở hữu chung theo phần có quyền yêu cầu tòa án chuyển sang cho
mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi
thường thiệt hại.
Ông và 2 người em của ông chỉ được quyền bán phần nhà thừa kế của mình theo
quy định pháp luật nói trên.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi


Nguồn: Cafeland.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 2:01:46