Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : VIB cho vay ưu đãi với lãi suất 9,99% trong năm đầu tiên...

Nội dung : Ngân Hàng VIB cho vay ưu đãi với lãi vay 9,99% trong năm đầu tiênĐể bạn cũng có thể yên tâm hơn về nguồn vốn vào dịp cuối năm, Ngân Hàng
Quốc Tế triển khai chương trình cho vay khuyến mại với lãi vay hấp dẫn.
Ngân Hàng Thương Mại Quốc Tế VIB cam kết duy trì lãi suất cạnh tranh cho
khách hàng & niêm yết công khai tại tất cả các trụ sở & website của Ngân
Hàng Thương Mại Quốc Tế VIB.Giá trị khoản vay
lãi suất vay ưu đãi trong 12 tháng đầu của khoản vay
Từ 1 tỷ đồng trở lên
9.99%
Từ 500 sung sướng đến dưới 1 tỷ
10.99%
Dưới 500 sung sướng
11.49%


Chương trình vay ưu đãi diễn ra từ ngày 28/10- 31/12/2013 hoặc cho đến khi
giải ngân cho vay hết giới hạn mức 3000 tỷ vnđ của gói khuyễn mãi thêm.

Khách hàng rất có thể vay ở trong thời gian từ 02 năm đến 20 năm. VIB cho
phép khách hàng vay khuyễn mãi thêm dùng để có yêu cầu vay mượn để phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ, khách hàng cá nhân vay để mua nhà, xây
dựng, sửa chữa nhà, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm & cá nhân vay mua ô tô

Theo laisuatnganhang.vn
Xem thêm:Tại sao bạn nên? vay tín chấp hóa đơn điện tại Thanh Hóa?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 12/08/2018 21:38:54