Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà cho người thu
nhập thấp

Nội dung : Hỏi: Hiện nay thành phố có thông báo bán nhà cho những người có
thu nhập thấp. Là dân cư tôi muốn khám phá về đối tượng, điều kiện để được
mua căn hộ cho người nguồn thu thấp ra làm sao?

Trần Sơn (Đống Đa, Thành Phố Hà Nội)
Trả lời : Căn cứ theo Thông tư 36/2009 của Bộ xây dựng & đưa ra quyết định
34/2010 của UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn, qui định về đối tượng được
mua, thuê, thuê mua căn hộ ở thu nhập thấp.

Đối với hộ gia đình có ít nhất 1 người hoặc cá nhân (riêng với trường hợp
là hộ độc thân) thuộc đối tượng sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc các
cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,
xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, sĩ
quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang (kể cả tình huống đã
nghỉ chế độ theo quy chế).

- Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, công ty thuộc
các thành phần kinh tế, bắt tay hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy
chế của pháp lý (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy chế); người
lao động thoải mái, buôn bán cá thể đảm bảo an toàn có thu nhập thấp để
thanh toán tiền mua. Theo đó cần có một số điều kiện kèm theo như

1. Là người chưa có nhà ở.

2. Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích quá chật chội, đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc có
nhà ở bảo đảm đủ điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy chế của pháp luật về nhà ở & pháp
luật về đất đai nhưng có nhà ở là căn hộ chung cư. Có nhà ở cá biệt, nhưng
diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/người hoặc
diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối
thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy chế của Ủy ban nhân
dân thành phố.

3. Chưa được Nhà nước bổ trợ về nhà ở, đất ở; Chưa được Nhà nước giao đất
theo quy định của pháp luật về đất đai; Chưa được thuê, thuê mua nhà ở xã
hội; Chưa được tặng nhà tình thương, tình nghĩa; Chưa được Nhà nước bổ trợ
cải thiện nhà ở thông qua các hình thức khác theo quy định của pháp lý.

4. Đối với các tình huống có nhu cầu mua & thuê mua nhà ở. ở nguồn thu thấp
thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc lưu trú dài hạn tại thành phố Hà Nội.
tình huống đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu
thường trú hoặc lưu trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người
đó đang công tác về chức vụ, thời giờ công tác, hôn nhân gia đình. về nhà
ở.

5. có thu nhập mỗi tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân
theo quy chế của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ls Trương văn An


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn muốn vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng tại Tây Ninh trong
vòng 10 ngày?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 2:54:09