Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Bảo hiểm An Tâm Tiêu Dùng khi vay tín chấp Sacombank

Nội dung : Ngân hàng sài gòn thương tín(SCB) phối phù hợp với Công ty Bảo
hiểm Nhân thọ Prévoir nước ta để tiến hành hai sản phẩm bảo hiểm dành cho
khách hàng cá nhân: sản phẩm "An tâm tiêu dùng" và "Bảo hiểm Tiền gửi Tương
lai".Theo đó, trong thời giờ hiệu lực của HĐ, trường hợp có sự cố rủi ro xảy ra
đối với khách hàng, Prévoir Việt Nam sẽ thay mặt khách hàng thanh toán tất
cả số dư nợ vay còn lại của khoản vay tín chấp cho Ngân hàng sài gòn thương
tín(SCB), hoặc đóng tiếp số tiền chưa góp vào tài khoản "Tiền gửi tương
lai" của khách hàng. Đặc biệt, khách hàng không phải đóng bất cứ khoản phí
nào khi tham gia hai sản phẩm này.

Sản phẩm bảo hiểm "An tâm tín dụng" nhằm gia tăng lợi ích và đảm bảo cho
các kế hoạch kinh tế của khách hàng.

Khi tiến hành hồ sơ vay mượn có tài sản bảo đảm an toàn (ôtô, bất động sản
nhà đất) tại Ngân hàng sài gòn thương tín(SCB), khách hàng ở trong độ tuổi
18-50 sẽ được tư vấn tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life
Việt Nam, với mức giá khuyến mại, hồ sơ đơn giản & không cần thẩm định sức
khỏe. Cụ thể, trong thời gian hiệu lực của HĐ vay, khi có sự cố rủi ro xảy
ra đối với khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thay mặt khách hàng thanh
toán tất cả số dư nợ vay còn sót lại của khách hàng cho Sacombank, duy trì
quyền sở hữu của khách hàng & gia đình riêng với tài sản được thế chấp tài
sản.
Xem thêm:Giải pháp vay tín chấp theo lương tại mcredit trong 3 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 0:09:39