Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Khi nào tiến hành cưỡng chế thu hồi đất?

Nội dung : Bà Trần Thị Hường (huongthu_72@yhaoo.com) hỏi: Khi các doanh
nghiệp thu hồi đất nông nghiệp mà một số hộ GĐ chưa đồng ý, thì tình huống
như thế nào bị cưỡng chế thu hồi đất & tình huống nào không?
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư TP.HN
trả lời vấn đề bà Hường hỏi như sau:

tình huống không chấp hành ra quyết định thu hồi đất sẽ cưỡng chế

Theo quy định tại Điều 39, khoản 1 Điều 40 Luật đất đai thì việc thu hồi
đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích
công cộng; thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế ở trong
trường hợp đầu tư xây dựng khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu tài chính &
các dự án đầu tư lớn được thực hiện như sau:

Nhà nước triển khai việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau
khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có
nhu cầu sử dụng đất hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày riêng với đất nông nghiệp và
180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải
thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian & kế hoạch
di chuyển, giải pháp tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định
cư.

Sau khi có ra quyết định thu hồi đất và giải pháp bồi thường, giải phóng
mặt bằng, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt,
được công bố công khai, có hiệu lực thi hành, người bị thu hồi đất phải
chấp hành ra quyết định thu hồi đất.

tình huống người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì
UBND cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế.
Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có
quyền khiếu nại.

trường hợp công ty và người sử dụng đất đàm phán bàn giao đất

Tại khoản 2, Điều 40 Luật Đất đai quy chế riêng với dự án sản xuất, buôn
bán phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì nhà đầu tư được
nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận đầu tư góp vốn bằng quyền
sử dụng đất của rất nhiều tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân mà không
phải tiến hành thủ tục thu hồi đất.

Tại khoản 2, Điều 28, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ
quy chế bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường,
bổ trợ và tái định cư, chi tiết như sau: "riêng với dự án đầu tư sử dụng
đất không thuộc tình huống Nhà nước thu hồi đất thì không phải làm hồ sơ
thu hồi đất; sau khi được giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư và người sử dụng
đất thỏa thuận theo mô hình chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử
dụng đất và làm giấy tờ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường
hợp biến đổi mục đích sử dụng đất".

như thế, ở trong trường hợp công ty có nhu cầu sử dụng đất tiến hành các dự
án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sau khi được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giới thiệu địa điểm, thì doanh nghiệp và người
sử dụng đất phải thỏa thuận để chuyển giao đất. Nếu chưa đồng thuận, hai
bên căn cứ theo quy chế của pháp lý về giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư, tiếp tục thương lượng để đạt được đàm phán trên cơ sở hài hòa, đảm
bảo an toàn quyền lợi của mỗi bên.
Luật sư Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư TP.HN
Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Cách nhanh nhất để vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng tại Hải
Dương.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 21:27:40