Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Hạn mức và thời hạn vay tín chấp Sacombank

Nội dung : Đặc tính vay tín chấp SCB: hạn mức vay tín chấp, Thời hạn vay
tín chấp, điều kiện kèm theo HĐ bảo hiểmVay tín chấp Ngân hàng sài gòn thương tín(SCB) với mức vay 80 sung sướng
riêng với CBNV, 100 triệu VNDphấn kích đối với Trưởng/Phó đơn vị

Trường hợp đặc biệt mức vay lên đến 200 triệu VNDphấn kích

Thời gian vay tối đa 48 tháng

Có hợp đồng liên kết giữa đơn vị & Ngân hàng sài gòn thương tín(SCB)

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (thương tật, tử vong) thì toàn bộ dư nợ khoản
vay của Khách hàng tại Ngân hàng sài gòn thương tín(SCB) do doanh nghiệp
bảo hiểm chi trả thay (*)

(*) Theo nguyên tắc điều khoản tham gia bảo hiểm đã được ký kết giữa Ngân
hàng sài gòn thương tín(SCB) & Đối tác bảo hiểm.
Xem thêm:Làm thế nào có thể vay tín chấp theo lương ngân hàng
vietcombank

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 0:17:49