Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Vay tiêu dùng ngân hàng PGbank cần những điều kiện gì?...

Nội dung : Vay tiêu dùng ngân hàng PGbank cần những điều kiện gì?

Đăng ký vay tiêu dùng tại đây!điều kiện kèm theo để được vay chi tiêu và sử dụng NH PG Bank như sau:


Khách hàng là quản lý, cán bộ nhân viên có mức thu nhập không thay đổi, có
thời gian công tác tại đơn vị quản lý từ khi có Hợp đồng lao động chính
thức từ 06 tháng (riêng với quản lý) và 12 tháng (đối với cán bộ nhân viên).
nguồn thu không thay đổi mỗi tháng từ 03 sung sướng trở lên.
Có Hộ khẩu thường trú/KT3 cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương với các đơn vị kinh doanh của PG Bank.
Có mức xếp hạng tín nhiệm từ mức B trở lên theo quy chế của PG Bank.

Theo Laisuatnganhang.vn
Xem thêm:Giải pháp vay tín chấp theo lương tại Sơn La trong 3 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 13/08/2018 19:22:00