Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Muốn tặng đất cho con mà không được

Nội dung : Năm 2003, tôi có mua lô đất ở Củ Chi và được UBND huyện cấp số
đỏ. Nay tôi muốn tặng cho con tôi thì đuợc biết có nguời khiếu kiện tôi về
lô đất này nên UBND xã tạm dừng không thụ lý hồ sơ chuyển tên cho con tôi,
Như vậy có đúng không? Hiệu lực của việc khiếu kiện này từ lúc UBND huyện
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 2003 có còn hiệu lực không? Tôi
phải làm ra làm sao để được giải quyết?

(Nguyễn Quan Phúc, xnktphochiminh@...)

- Trả lời:

1. Về vấn đề khiếu nại:

Theo quy định tại điều 31 Luật khiếu nại, tố cáo thì thời hiệu khiếu nại là
90 ngày, kể từ ngày nhận được ra quyết định hành chính hoặc biết được có
hành vi hành chính mà người khiếu nại cho rằng xâm phạm đến quyền lợi hợp
pháp của mình. trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công
tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu
nại không triển khai được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời
giờ trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Ở đây, lô đất của bạn đã có quyết định và được cấp giấy chứng nhận vào năm
2003. Nếu người đang tranh chấp với bạn khiếu nại quyết định cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất này của UBND huyện Củ Chi, thì thời hiệu khiếu nại
đã hết. Theo điều 32 Luật khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung cập
nhật năm 2005), việc khiếu nại này sẽ không được thụ lý.

như thế, bạn cần xác định rõ "người khiếu kiện" mà bạn nêu trong câu hỏi
thực hiện hành vi nào: khiếu nại việc UBND huyện Củ Chi cấp giấy chứng nhận
cho bạn ? Hay gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng đất với bạn?

2. trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất:

Thứ nhất, theo quy chế tại điều 106 Luật đất đai, người sử dụng đất được
thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện kèm theo
sau: (i) có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (ii) đất không còn tranh
chấp; (iii) quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm an toàn thi hành
án; và (iv) đất còn trong thời hạn sử dụng.

trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất của bạn, nếu có người gửi đơn
tranh chấp quyền sử dụng đất thì bạn (chủ thể tặng cho) đã không đáp ứng
được điều kiện kèm theo luật định để tiến hành quyền tặng cho. Việc tặng
cho chỉ hoàn toàn có thể tiếp tục được triển khai khi tranh chấp đã được
giải quyết.

Thứ hai, pháp lý đất đai hiện hành không quy chế về thời hiệu khởi kiện
tranh chấp quyền sử dụng đất trong trường hợp như của bạn. Do đó, khi tranh
chấp diễn ra, cần phải giải quyết xong tranh chấp thì người có quyền sử
dụng đất mới có thể thực hiện được quyền của mình.

Thứ ba, về hồ sơ giải quyết tranh chấp:

- Theo điều 135 Luật đất đai 2003, tranh chấp đất đai phải được hòa giải
tại UBND cấp xã trước khi đưa đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thời
hạn hòa giải là 30 ngày kể từ ngày UBND cấp xã nhận được đơn.

- tình huống hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa đến cơ quan có
thẩm quyền giải quyết. Do đất của bạn đã được cấp giấy ghi nhận nên theo
quy chế tại điều 136 Luật đất đai 2003, tranh chấp này sẽ do tòa án nhân
dân thụ lý giải quyết.

như thế, bạn cần liên hệ với UBND xã để thực thi việc hòa giải với phía bên
kia, và/ hoặc nếu hòa giải không thành thì gửi đơn đến TAND giải quyết.

Thạc sĩ luật ĐẶNG ANH QUÂN

( Đại học Luật TP.HCM)




Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Cách nhanh nhất để vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng tại Trà
Vinh

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 19:55:50