Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Vay Tiêu dùng tín chấp ngân hàng Standard Chartered có những
loại...

Nội dung : Vay Tiêu dùng tín chấp ngân hàng Standard Chartered có những
loại phí gì?Khoản vay chi tiêu và sử dụng tín chấp của NH Standard Chartered có những
chi phí như sau:


Phí thanh toán sớm: 4% trên tổng dư nợ còn lại trong năm đầu tiên sau khi
vay. 2% trên tổng dư nợ còn sót lại ở trong năm thứ hai sau khi vay. 1%
trên tổng dư nợ còn sót lại ở trong năm thứ ba trở đi sau khi vay.
Phí trả chậm: 150.000VND / lần trả chậm
Lãi trả chậm: 150% lãi áp dụng cho khoản vay
Phí phạt không triển khai đúng chương trình đã ĐK: 175,000 VND / tháng
Xác nhận số dư nợ: 187,000 VND / mỗi lần chứng thực

Theo Laisuatnganhang.vn
Xem thêm:Làm thế nào để có thể vay tín chấp theo lương tại Quảng
Bình.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 13/08/2018 19:47:04