Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Hỏi về sổ đỏ

Nội dung : Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Năm 1996 tôi mua một
thửa đất, trên thửa đất đó có một căn nhà cấp 4, diện tich đất còn
lại trồng hoa màu. Khi mua chỉ có giấy viết tay với nhiều người
làm chứng và ghi là đất ở lâu dài .


ennhoxinh142@...




Năm 1999 địa chính đi đo lại và ghi là đất nông nghiệp, thời điểm đó
gia đình tôi vẫn ở trên đất đó, thửa đất này ghi tên tôi .



Xin hỏi, đất trên có được công nhận là đất ở không, bây giờ tôi
muốn làm bìa đỏ thì thủ tục như thế nào. Hồ sơ nộp ở xã họ
nói không làm được bìa đỏ, nhưng trong bản đồ địa chính có tên
tôi, nếu tôi muốn làm ở phòng tài nguyên môi trường có được không?



Tôi xin chân thành cảm ơn!




Luật sư Nguyễn Văn Đàm – doanh nghiệp Luật TNHH Đất Luật trả lời:



Theo quy chế nêu tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, đất của bạn
thuộc trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nếu được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng thực là đất không còn
tranh chấp, hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt riêng với nơi
đã có quy hoạch sử dụng đất.



Để đất của bạn được công nhận là đất ở thì bạn cần phải tiến hành thủ
tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, giấy tờ
thủ tục nộp tại văn phòng ĐK sử dụng đất/phòng tài nguyên môi trường cấp
quận/huyên nơi có đất. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy
hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm cư dân nông thôn đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt & yêu cầu sử dụng đất, cơ quan nhà
nước có thẩm quyền sẽ xem xét và ra quyết định cho phép hoặc không cho
phép bạn chuyển mục đích sử dụng đất.




CafeLand kêt hợp doanh nghiệp Đất Luật



Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Làm cách nào để thế chấp sổ đỏ tại Phú Thọ trong vòng
10 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 19:28:19