Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Diện tích đất

Nội dung : Chị Linh (Quận Phú Nhuận), anh Hoàng (Quận 1) hỏi: Anh chị mua
nhà nhưng diện tích đất chỉ có 29,5 m2 (Chị Linh) & 25 m2 (Anh Hoàng), nay
muốn xây dựng mới thì có được cấp phép xây dựng không, hay chỉ được sửa
chữa?


Văn phòng Luật sư Dân sự Sài Gòn trả lời anh chị như sau:

Căn cứ Điều 6 ra quyết định số 135/2007/QĐ-UBND của UBND Tp.HCM quy định về
diện tích và kích thước lô đất xây dựng thì:

"... 2.1. Trường hợp lô đất có vị trí mặt tiền đường:

a) Nếu lô đất có diện tích dưới 15 m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền (hoặc
chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) bé hơn 3,0 m: chỉ được cải tạo, sửa
chữa theo hôn nhân gia đình.; không được xây dựng mới.

b) Nếu lô đất có diện tích từ 15 m2 đến dưới 36 m2, có chiều rộng mặt tiền
và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3,0 m trở lên: được phép cải tạo,
sửa chữa theo quy mô số tầng hiện hữu hoặc xây dựng mới tối đa 2 tầng (rất
có thể bố trí tầng lửng tại trệt & mái che cầu thang tại sân thượng), chiều
cao không vượt quá 13,4 m.

2.2. Trường hợp lô đất có vị trí trong hẻm:

a) riêng với lô đất hiện hữu có diện tích dưới 15 m2:

- Chiều rộng mặt tiền (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) nhỏ hơn 3,0
m: chỉ được cải tạo, sửa chữa theo thực trạng; không được xây dựng mới.

- Chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3,0 m trở
lên: được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng hoặc xây mới quy mô 1 tầng (có
thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang tại sân thượng), chiều
cao không vượt quá 8,8 m.

b) Đối với lô đất có diện tích từ 15 m2 đến dưới 36 m2:

- Có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) bé hơn 2,0 m:
tình huống đã tồn tại được phép cải tạo, sửa chữa theo hôn nhân gia đình.;

- Có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) từ 2,0 m đến dưới
3,0 m: được phép cải tạo, sửa chữa theo tình trạng hôn nhân hoặc xây dựng
mới tối đa 2 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang
tại sân thượng), chiều cao không quá 12,2 m.

- Có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) từ 3,0 m trở lên,
hoặc có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) từ 2,0 m đến
dưới 3,0 m nhưng có điều kiện hợp khối kiến trúc bên ngoài: được phép cải
tạo, sửa chữa theo thực trạng hoặc xây dựng mới tối đa 3 tầng (có thể sắp
xếp tầng lửng tại trệt & mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao không
quá 15,6 m.

Nếu còn bất kể điều gì còn thắc mắc, mong anh chị vui lòng liên hệ trực
tiếp với chúng tôi.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Làm cách nào để thế chấp sổ đỏ tại Phú Thọ trong vòng
10 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 20:40:11