Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Xây dựng nhà trên đất quy hoạch treo

Nội dung : Tôi có miếng đất ruộng tại phường Kim Dinh thuộc Bà Rịa - Tỉnh
Vũng Tàu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một thời gian phường nơi tôi
ở đã thu hồi sổ và trả tiền bù đất, sau thời giờ hơn 7 năm trả lại sổ và
chúng mình đã hoàn trả tiền đã nhận, nhưng khi tôi muốn chuyển mục đích sử
dụng để xin giấy phép xây nhà ở thì được trả lời đất ở trong quy hoạch. Vậy
cho tôi hỏi làm ra sao tôi mới có thể xin được những giấy phép đó và phải
chờ bao lâu khi quy hoạch treo mãi không thời hạn cho tới hiện giờ đã gần 8
như vậy.?(Pham Minh Chuong, phamminh66@...)

- Trả lời:

Về việc xây dựng nhà trên đất đã có quy hoạch nhưng chưa thực hiện:

1/ Về thời hạn thực hiện quy hoạch

Căn cứ khoản 3 điều 29 Luật đất đai đối với đất được quy hoạch
để thực hiện dự án mà sau ba năm không thực hiện thì cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phải điều chỉnh hay hủy bỏ quy hoạch.

Căn cứ điều 29 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính
phủ, thì có hai loại dự án sau đây không áp dụng việc hủy bỏ quy
hoạch nếu sau ba năm không thực hiện:

a/ Dự án đầu tư phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia,
lợi ích công cộng nhưng chưa đủ kinh phí để thực hiện.

b/ Dự án phục vụ phát triển kinh tế mà năm cuối cùng của thời
hạn ba năm đã xác định được nhà đầu tư.

Các trường hợp không thuộc hai trường hợp nêu trên thì cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phải hủy bỏ quy hoạch của dự án.

Như vậy, ông/ bà có thể liên hệ UBND quận để tìm hiểu nội dung
dự án trên có thuộc hai trường hợp nêu trên hay không, nếu không
thuộc hai trường hợp nêu trên, ông/ bà có thể kiến nghị với cơ
quan nhà nước có thẩm quyền công bố hủy bỏ dự án theo quy định
tại khoản 2 điều 29 nghị định 181/2004/NĐ-CP.

2/ Về việc xây dựng nhà

Căn cứ khoản 2, điều 19 nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12-2-2009 của
Chính phủ, đối với nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy
hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chỉ cấp phép
xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Do đó, ông/ bà có thể liên hệ UBND quận nơi có căn nhà để được
xem xét giải quyết về việc cấp phép xây dựng tạm theo quy định
nêu trên.

Trân trọng,

Luật sư PHẠM ĐÌNH SƠN

(doanh nghiệp Luật TNHH Quốc An)


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn muốn vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng ở Vĩnh Phúc trong
vòng 10 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 19:50:26