Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị
mới

Nội dung : Hỏi: Khu người dân chúng tôi nằm ở trong diện giải phóng mặt
bằng để xây dựng khu đô thị mới, chủ đầu tư dự án là 1 trong doanh nghiệp
xây dựng. khu phố đã phát hành đưa ra quyết định thu hồi đất từ năm 2004.
Việc bồi thường đất cho dự án kéo dài đến nay vẫn chưa hoàn thành vì nguồn
vốn không đủ để tiến hành dự án theo đúng tiến độ. Vậy xin hỏi công ty
triển khai dự án phải bảo đảm an toàn điều kiện kèm theo ra làm sao? Chúng
tôi có quyền theo thông tin được biết dự án này hay không? Nguyễn Võ Chương
(TP. Hà Nội)

Những khu đô thị mới tạo nét kiến trúc hiện đại cho TP Hà Nội

Trả lời: Đầu tư dự án khu đô thị mới là hoạt động buôn bán bất động sản, do
đó nhà đầu tư hoạt động ở trong lĩnh vực này phải đảm bảo điều kiện kèm
theo theo quy định của Luật kinh doanh bds (vốn pháp định và ĐK buôn bán
bất động sản nhà đất). riêng với những nhà đầu tư dự án khu đô thị mới, dự
án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải chứng tỏ điều
kiện khả năng kinh tế tài chính của chủ đầu tư dự án buôn bán bds nhà đất.
Nghị định 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bds nhà đất quy chế điều
kiện kèm theo năng lực kinh tế riêng với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới,
dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế xuất như sau:

1. Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật
khu công nghiệp phải có vốn đầu tư thuộc về của mình để triển khai dự án
theo quy định sau đây:

a) riêng với dự án khu đô thị mới & dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế xuất thì
không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt;

b) Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án
có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự
án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được phê duyệt.

2. Tổng mức đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ
thuật khu chế xuất thực hiện theo các quy định của pháp luật tương ứng.

3. Vốn thuộc về của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm
ngoái liền kề với năm chủ đầu tư tiến hành dự án khu đô thị mới, dự án khu
nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế xuất được thể hiện trong văn bản báo
cáo kinh tế tài chính của chủ đầu tư & phải được kiểm toán độc lập xác
nhận. Trường hợp chủ đầu tư là công ty, hợp tác xã mới thành lập thì phải
có văn bản xác thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chủ đầu tư có trách nhiệm minh chứng năng lực kinh tế của mình để thực hiện
dự án thông qua việc lập danh mục các dự án đang triển khai đầu tư, trong
đó nêu rõ tổng vốn đầu tư của từng dự án. Để được báo tin về dự án, ông
hoàn toàn có thể yêu cầu cung cấp thông tin tại UBND cấp huyện, nơi dự án
được thực hiện.

LS. Bạch Tuyết Hoa

(VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, TP Hà Nội)


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Phương pháp vay thế chấp sổ đỏ trong thời gian nhanh nhất

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 0:35:00