Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Chuyển đến nội dung chínhChuyển đến thanh công cụ

Nội dung : hỏi: Khi giao đất, cho thuê đất đối với dự án sử dụng đất làm
mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, trường hợp nào áp dụng hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất, tình huống nào không áp dụng? Văn bản nào
quy chế?

Ông Nguyễn Duy (phongcs_stchagiang@...)
Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư
TP.HN giải đáp câu hỏi của ông Nguyễn Duy như sau:

trường hợp giao đất, cho thuê đất theo mô hình đấu giá

Tại Điều 4 quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử
dụng đất hoặc cho thuê đất (ban hành kèm theo quyết định số 216/2005/QĐ-TTg
ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ) quy định, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền giao đất, cho thuê đất theo quy chế của pháp luật về đất đai đối với
loại đất nào, dự án nào thì có thẩm quyền đưa ra quyết định giao đất, cho
thuê đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất đó, dự án đó.

Theo quy định tại Điều 5 quy định này thì điều kiện kèm theo các thửa đất
được tổ chức đấu giá là:

- Đất đã có quy hoạch sử dụng đất cụ thể hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy chế hiện hành của pháp luật về
đất đai, xây dựng;

- Đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, việc giao đất, cho thuê đất riêng với dự án sử dụng đất làm mặt
bằng xây dựng cơ sở sản xuất, buôn bán theo phương thức đấu giá, sẽ do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với dự án đó đưa ra
quyết định. Đất được đem đấu giá là đất đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất được phê duyệt, đã được bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn toàn có
thể đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hoặc có tài sản trên đất, hoặc có vị trí
lợi thế thương mại đặc biệt.

tình huống không đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 61 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004
của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì khi Nhà nước giao đất có thu
tiền sử dụng đất, cho thuê đất sẽ không áp dụng hình thức đấu giá trong các
tình huống sau:

- Các trường hợp sử dụng đất quy chế tại khoản 1 Điều 60 của Luật Đất đai
như: Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, buôn bán thuộc lĩnh vực, địa bàn
khuyến mãi kèm theo đầu tư; Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có
mục đích buôn bán; Thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công
với cách mạng, hộ GĐ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện
kèm theo kinh tế tài chính - xã hội đặc biệt khó khăn; Nhà máy, xí nghiệp
phải di dời theo quy hoạch; Sử dụng đất để xây dựng nhà chung cư cho công
nhân của rất nhiều khu công nghiệp, ký túc xá sinh viên, nhà ở cho người
phải di dời do thiên tai; và các trường hợp khác theo quy định của Chính
phủ.

- trường hợp tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền
sử dụng đất;

- trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất;

- tình huống đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc đấu giá
không thành.

Một việc khác mà ông Nguyễn Duy chăm sóc nữa là ngoài việc giao đất, cho
thuê đất bằng hình thức đấu giá thì còn có quy định nào về hình thức giao
đất, cho thuê đất khác đối với dự án sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ
sở sản xuất kinh doanh, ông Duy cần tham khảo thêm quy chế về giao đất có
thu tiền sử dụng đất; quyền lựa chọn hình thức giao đất thuê đất tại Khoản
4 Điều 34; Khoản 1 Điều 108 Luật Đất đai; & hồ sơ thu hồi đất, giao đất,
cho thuê đất đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a, Khoản 1; Điều 28;
khoản 2 Nghị định 69/2009/NĐ-CP về tình huống không Thực hiện theo dạng đấu
giá quyền sử dụng đất và trường hợp chủ đầu tư đàm phán với người sử dụng
đất chuyển nhượng bàn giao quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư.


Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư TP.HN
Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn có muốn vay thế chấp sổ đỏ tại Bắc Kan trong vòng 10
ngày?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 19:36:14