Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Khoản tiền vay tín chấp ANZ có thể chuyển vào ngân hàng khác
khôn...

Nội dung : Làm thế nào tôi lấy được tiền của mình nếu khoản vay đã được
chấp thuận? Phía ngân hàng hoàn toàn có thể chuyển tiền vào tài khoản của
tôi tại ngân hàng khác được hay không?

Khoản vay sẽ được giải ngân cho vay vào tài khoản của bạn tại ANZ & không
thể chuyển vào tài khoản của ngân hàng khác.
Xem thêm:Bí quyết vay tín chấp theo lương trong vòng 3 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 0:08:20