Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất được thừa phát lại lập vi
bằng có hợp lệ?

Nội dung : Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:

Tôi muốn mua một mảnh đất qua công ty môi giới. Mảnh đất này có sổ chung.
Bên doanh nghiệp cho biết nếu mua mảnh đất này họ sẽ lập cho tôi một bản vi
bằng do 3 bên đứng ra làm chứng là người mua đất, bên bán & một người bên
cơ quan pháp lý (người này do công ty đứng ra thuê đến tại công ty để ký vi
bằng cho hai bên mua và bán).

Luật sư cho tôi hỏi nếu tôi mua mảnh đất này & có bản vi bằng kia thì có
hợp lệ không? Việc giao dịch thanh toán mua bán này có rủi ro gì không?
Mong luật sư hỗ trợ tư vấn giúp. Xin cảm ơn. rina_trang@thrive.... Luật sư
Nguyễn Thanh Hiền doanh nghiệp Luật TNHH ATIM trả lời bạn như sau: Khoản 3
Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy chế: "HĐ chuyển nhượng, tặng cho, thế
chấp, đầu tư góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản
gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác thực, trừ trường hợp một bên
hoặc các bên tham gia giao dịch thanh toán là tổ chức hoạt động kinh doanh
bất động sản thì được công chứng, chứng thực theo nhu cầu của không ít bên"
lúc này, riêng với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng & chuyển
nhượng bất động sản nói chung, pháp lý Việt Nam chưa thừa nhận giá trị pháp
lý của bất kỳ hình thức HĐ chuyển nhượng nào được lập mà không được công
chứng, xác thực. Công chứng, xác thực là điều kiện kèm theo tiên quyết về
mặt hình thức để một thanh toán giao dịch về chuyển nhượng bds có hiệu lực,
ngoại trừ trường hợp một bên hoặc các bên tham gia giao dịch thanh toán là
tổ chức hoạt động kinh doanh bds như quy định ở trên. Vì vậy, riêng với
trường hợp của bạn, HĐ chuyển nhượng được thừa phát lại lập vi bằng chưa
đáp ứng đủ điều kiện kèm theo về hình thức theo quy chế của pháp lý. Hệ
quả, HĐ này rất có thể bị tòa án tuyên vô hiệu do vi phạm về hình thức luật
định. Hơn nữa, với việc lập HĐ được chứng nhận bởi thừa phát lại, sau này
bạn cũng không thể thực hiện các giấy tờ thủ tục để được cấp Giấy ghi nhận
thay mặt đứng tên chủ sử dụng thửa đất.

Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn có muốn thế chấp sổ đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh
trong 10 ngày?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 2:31:16