Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Khó mua nhà là tài sản chung của vợ chồng

Nội dung : Hiện tôi đang xem xét để mua nhà đất ở quận Tân Phú, TP.HCM,
nhưng giấy tờ nhà có vấn đề. Hiện giấy tờ nhà do 2 vợ chồng chủ nhà đứng
tên. Ông chủ nhà đang đi lao động ở Hàn Quốc theo diện chui nên không làm
giấy ủy quyền cho vợ ở nhà làm hồ sơ nhiều sang tên được.


Tôi có gọi nói chuyện với ông chủ nhà, ông cũng đồng ý bán và hứa khoảng
cuối năm 2011 sẽ về Việt Nam, lúc đó 2 bên sẽ sang tên hồ sơ nhiều nhà. cả
hai người thống nhất với tôi giải pháp sẽ làm giấy tờ mua bán tay có các
điều khoản ràng buộc rồi ra phường hay cơ quan công chứng.

Nhưng tôi chưa biết việc này có được pháp luật bảo vệ không? Nếu sau này
ông chủ nhà về gây khó dễ hay không muốn bán thì tôi rất có thể kiện hay
đòi tiền theo thỏa thuận đã cam kết được không?


(L.D.Tâm, jackysg271@...)


- Trả lời

Theo điều 219 Bộ luật dân sự năm 2005, sở hữu chung của vợ chồng là nắm giữ
chung hợp nhất; vợ chồng có quyền ngang nhau, cùng bàn bạc, đàm phán hoặc
ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Khi triển khai giao dịch thanh toán riêng với bất động sản nhà đất (nhà
đất) là tài sản chung của vợ chồng, điều 146 Luật đất đai năm 2003 & điều
96 Luật nhà ở năm 2005 đều quy định cả 2 vợ chồng phải thống nhất ký tên ở
trong hợp đồng chuyển nhượng, hoặc một bên vợ hoặc chồng phải có văn bản ủy
quyền cho bên còn sót lại tiến hành việc định đoạt tài sản chung.

trong trường hợp của bạn, hồ sơ nhiều nhà đất do cả 2 vợ chồng người bán
thay mặt đứng tên, nhưng người chồng không có mặt tại Việt Nam. hồ sơ nhiều
mua và bán dù có ràng buộc điều khoản ra sao thì cũng chỉ có chữ ký của một
mình người vợ nên không đủ cơ sở để ràng buộc trách nhiệm của người chồng.
Việc mua bán ở trong tình huống này chứa đựng nhiều rủi ro khi sau này
người chồng thay đổi ý định và thiếu thiện chí hợp tác ký kết tiến hành hợp
đồng.

Hơn nữa, theo đúng quy chế pháp lý, cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ không ghi
nhận hợp đồng mua bán này do chưa đáp ứng được điều kiện kèm theo về mặt
chủ thể có quyền nắm giữ/sử dụng.

Nếu muốn thiết lập quan hệ mua và bán mà người chồng không thể về nước ta,
bạn nên nhu cầu người chồng làm giấy ủy quyền cho vợ (có sự chứng thực hợp
thức hóa lãnh sự của sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) gửi về Việt Nam. Với
giấy ủy quyền này, người vợ có thể đại diện thay mặt cả hai vợ chồng một
cách hợp pháp thực hiện giao dịch thanh toán với bạn.

tình huống có tranh chấp về hợp đồng dân sự thì theo điều 427 Bộ luật dân
sự năm 2005, bạn có quyền khởi kiện để nhu cầu tòa án giải quyết. Thời hiệu
khởi kiện là hai năm, kể từ ngày quyền & lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm
phạm.


Thạc sĩ luật ĐẶNG ANH QUÂN

(Đại học Luật TP.HCM)
Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bí mật vay thế chấp sổ đỏ tại Quảng trị trong vòng 10
ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 20:18:05