Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Cấp giấy chứng nhận cho người đại diện như thế nào?

Nội dung : Năm 1976, cha mẹ tôi có mua một căn nhà (được phường chứng thực)
& đến nay vẫn chưa làm giấy chủ quyền. Nay bố mẹ tôi đã mất & tôi có hai
người chị. Nếu muốn làm giấy ghi nhận để sửa chữa nhà thì tôi phải làm sao?


Trả lời

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 17 ngày 21-10-2009 của Bộ Tài nguyên & Môi
trường, trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền nắm
giữ tài sản gắn liền với đất mà khi cấp giấy chứng nhận chưa phân chia thừa
kế cho từng người thì cấp một giấy ghi nhận cho người thay mặt đại diện đối
với tất cả diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để thừa kế.

Việc cử người đại diện thay mặt ghi tên vào giấy ghi nhận phải bằng văn bản
đàm phán của rất nhiều người được thừa kế đã xác định (có công chứng, xác
thực theo quy chế của pháp luật). Trên giấy ghi nhận ghi tin tức của người
đại diện theo quy chế, dòng tiếp theo ghi "Là người thay mặt đại diện của
những người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất".

Hai người chị của bạn cũng có thể làm văn bản cử bạn làm người đại diện để
làm thủ tục đề nghị cấp giấy ghi nhận theo quy chế nêu trên. thủ tục nộp
tại văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện.


Luật sư Trần Công Ly Tao

Trung tâm support pháp lý TP Hồ Chí Minh

Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Giải pháp vay thế chấp sổ đỏ tại Quảng Ngãi trong thời
gian nhanh nhất.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 2:57:07