Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : ACB ưu đãi lãi suất vay 0.79%/tháng dành cho tiểu thương...

Nội dung : ACB ưu đãi lãi suất vay 0.79%/tháng dành cho tiểu thương

Đăng ký vay tín chấp để hưởng ưu đãi.1. Đối tượng tham gia: khách hàng cá nhân là tiểu thương kinh doanh tại các
Chợ, Trung tâm thương mại (TTTM), Thương xá hoặc các tuyến đường xung quanh
Chợ, TTTM, Thương Xá.

2. Thời gian triển khai: từ nay đến ngày 20/01/2014

3. Khu vực triển khai: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

4. Đặc điểm chương trình:


Ưu đãi lãi suất: từ 0,79%/tháng
Miễn phí trả nợ trước hạn
Số tiền vay tối thiểu 300 triệu đồng/ khoản vay
Tiếp cận nhanh nguồn vốn, phương thức vay và trả nợ linh hoạt.
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
Đội ngũ tư vấn trực tiếp các sản phẩm dịch vụ tài chính.
Thông tin khách hàng bảo mật.

Theo Laisuatnganhang.vn
ACB ưu đãi lãi suất vay 0.79%/tháng dành cho tiểu thương

Đăng ký vay tín chấp để hưởng ưu đãi.1. Đối tượng tham gia: khách hàng cá nhân là tiểu thương kinh doanh tại các
Chợ, Trung tâm thương mại (TTTM), Thương xá hoặc các tuyến đường xung quanh
Chợ, TTTM, Thương Xá.

2. Thời gian triển khai: từ nay đến ngày 20/01/2014

3. Khu vực triển khai: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

4. Đặc điểm chương trình:

Ưu đãi lãi suất: từ 0,79%/tháng
Miễn phí trả nợ trước hạn
Số tiền vay tối thiểu 300 triệu đồng/ khoản vay
Tiếp cận nhanh nguồn vốn, phương thức vay và trả nợ linh hoạt.
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
Đội ngũ tư vấn trực tiếp các sản phẩm dịch vụ tài chính.
Thông tin khách hàng bảo mật.
Theo Laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 12/08/2018 19:32:03