Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Chuyển đến nội dung chínhChuyển đến thanh công cụ

Nội dung : Chủ đề: Người nước ngoài, Việt kiều mua nhà
Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:

Tôi là Việt kiều có quốc tịch Đức và không còn quốc tịch Việt Nam do khi
nhập tích Đức tôi bị yêu cầu bỏ quốc tịch nước ta. Ông bà ngoại tôi ở
TP.HCM đã mất có để lại ngôi nhà cho dì tôi thay mặt đứng tên.


Nay dì tôi muốn chuyển quyền sở hữu cho tôi ngôi nhà đó. Luật sư cho hỏi
tôi có được sở hữu ngôi nhà đó không? thủ tục hồ sơ ra sao? Xin luật sư
support giúp. Trân trọng cảm ơn. Sarahthai@.... Luật sư Phạm Thị Bích Hảo,
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau: Thứ nhất: điều kiện
kèm theo người nước ta định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng sở hữu nhà ở
tại Việt Nam. Theo Khoản 3, Điều 3 Luật Quốc tịch nước ta năm 2008, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (có quốc tịch nước ta)
và người gốc nước ta (đã từng có quốc tịch nước ta) cư trú, sinh sống lâu
dài ở nước ngoài. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 và Khoản 1; Điểm b,
Khoản 2, Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
thuộc đối tượng được nắm giữ nhà ở nước ta. Điều kiện được công nhận quyền
sở hữu nhà ở riêng với người nước ta định cư ở nước ngoài là phải được phép
nhập cảnh vào Việt Nam & phải có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua,
thuê mua nhà ở. ở thương mại của doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã buôn bán
bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ GĐ,
cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng
nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy
chế của pháp lý. Theo Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày
20/10/2015 của Chính phủ quy chế cụ thể chi tiết & hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Nhà ở, riêng với người nước ta định cư ở nước ngoài khi
làm hồ sơ cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất thì phải có giấy tờ sau đây: - tình huống mang hộ
chiếu nước ta thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của
cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu. - tình huống mang hộ
chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của
cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ
chứng tỏ còn quốc tịch nước ta hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam
do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện
nước ta ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người nước ta ở nước ngoài cấp
hoặc hồ sơ nhiều khác theo quy chế của pháp luật nước ta. Khoản 1, Điều 6
của Nghị định này quy chế, riêng với người nước ta định cư ở nước ngoài nếu
không được nhập cảnh vào Việt Nam mà được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở
tại Việt Nam thì không được công nhận quyền sở hữu nhà ở mà phải tiến hành
quy định tại các Khoản 2, 3, 4 & 5 Điều 78 của Nghị định này. như thế, nếu
bạn đủ điều kiện kèm theo nắm giữ nhà ở theo quy chế của pháp luật thì các
bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở. Nếu
bạn không đáp ứng được các Điều kiện như nêu ở trên thì bạn không được
quyền nắm giữ nhà & đất mà dì bạn tặng cho, tức là không được cấp sổ đỏ
mang tên của bạn theo quy định tại Nghị Định 99/2015/NĐ-CP,Điều 78. Các
Trường hợp không được công nhận quyền nắm giữ nhà ở tại nước ta 2. Đối
tượng quy chế tại Điểm a Khoản 1 vấn đề này được trực tiếp hoặc ủy quyền
cho người khác bán hoặc tặng cho nhà ở; đối tượng quy chế tại Điểm b Khoản
1 vấn đề này được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đang cư trú, hoạt động
tại nước ta bán hoặc tặng cho nhà ở. 3. Việc bán, tặng cho nhà ở của những
đối tượng quy chế tại Khoản 2 Điều này được tiến hành khi có các hồ sơ
nhiều theo quy định sau đây: a) Có HĐ tặng cho, giấy tờ về thừa kế nhà ở
được lập theo quy chế của pháp luật về nhà ở & pháp lý dân sự của Việt Nam;
b) Có hồ sơ nhiều chứng tỏ quyền nắm giữ nhà ở của bên tặng cho, bên để
thừa kế theo quy chế của Luật Nhà ở & Điều 72 của Nghị định này; c) Có văn
bản ủy quyền bán hoặc tặng cho nhà ở được lập theo quy định của pháp luật
dân sự nếu ủy quyền cho người khác bán, tặng cho nhà ở. Căn cứ theo Điều 78
Nghị Định 99/2015/NĐ-CP bạn được trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác bán
hoặc tặng cho nhà ở sau khi bạn có HĐ tặng cho của dì & có hồ sơ nhiều
chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên cho.

Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn có muốn vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng tại Vĩnh Long?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 2:40:42