Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Ngân hàng SeABank tăng vốn điều lệ lên 5.465 tỷ đồng...

Nội dung : Ngân hàng Đông Nam Á Seabank được tăng vốn điều lệ lên 5.465 tỷ
đồng

Đăng ký vay tín chấp với lãi suất vay hấp dẫnThống đốc Ngân Hàng Nhà Nước đã chấp thuận việc NHTMCP Đông Nam Á (Ngân
hàng Đông Nam Á) tăng vốn điều lệ từ 5.334.656.000.000 đồng lên
5.465.825.890.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng
cổ đông Ngân hàng Đông Nam Á Seabank thông qua tại Nghị quyết số 04 ngày
26/4/2013.

NHNN nhu cầu HĐQT SeABank thực hiện việc tăng vốn theo quy chế của pháp
luật. Sau khi hoàn tất các hồ sơ tăng vốn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Nam
Á Seabank phải có báo cáo Thống đốc NHNN về kết quả triển khai việc tăng
vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới (qua Ngân
Hàng Nhà Nước trụ sở TP.Hà Nội).

Văn bản này có hiệu lực ở trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. tình huống
việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội
đồng cổ đông Ngân hàng Nam Á thông qua việc biến đổi giải pháp tăng vốn
điều lệ đã được Ngân Hàng Nhà Nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực
pháp lý.

Theo Laisuatnganhang.vn
Xem thêm:Khám phá về vay tín chấp hóa đơn điện tại Tuyên Quang nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 12/08/2018 21:25:11