Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : ABBank báo lãi trước thuế tăng 170%

Nội dung : Sát Tết nguyên đán, Ngân hàng thương mại An Bình (ABBank) công
bố kết quả kinh doanh với mức lợi nhuận tăng 168% so với năm 2015. Đến hết
năm, vốn điều lệ ngân hàng đạt trên 5.319 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối
năm 2015. Tổng tài sản đạt 74.517 tỷ đồng, tăng hơn 15%.
Trong khi huy động vốn tăng hơn 9% thì tín dụng tạ nhà băng này lại tăng
gần 30% so với cuối năm 2015. ABBank cho biết nợ xấu được kiểm soát với tỷ
lệ dưới 3%.
Chốt năm 2016, ABBank báo lãi trước thuế 288 tỷ đồng, tăng gần 168% so với
năm trước đó. Riêng thu nhập thuần từ dịch vụ tăng gần gấp đôi khi đạt 123
tỷ đồng.
Thanh Thanh Lan
Nguồn: vnexpress.net
Xem thêm:Giải pháp đột phá để vay tiền mua nhà trả góp ngân hàng
MaritimeBank tại Quảng Bình

Mail : thangtmdt2009@gmail.com

Dấu thời gian : 28/08/2018 21:35:13