Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Chương trình tri ân khách hàng gửi tiết kiệm tại VPBank...

Nội dung : Chương trình tri ân khách hàng gửi tiết kiệm tại VPBank

Đăng ký vay tín chấp với lãi vay hấp dẫnNhằm tạo chương trình tri ân các khách hàng gửi tiết kiệm cũ của VPBank,
quay trở lại Ngân hàng VPBank gửi tiền và trả lời khảo sát đánh giá chất
lượng dịch vụ; Khối Khách hàng cá nhân triển khai chương trình ưu đãi huy
động tiền gửi tiết kiệm với tên gọi Quà Tái Ngộ.

thời gian triển khai: từ nay đến hết 28/12/2013

Sản phẩm áp dụng: toàn bộ các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm hiện đang triển
khai tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

điều kiện kèm theo tham gia chương trình:

Khách hàng cá nhân đã từng sở hữu tài khoản tiết kiệm/ tiền gửi tại VPBank,
nhưng trong khoảng thời giờ từ 1/3/2013 – 30/9/2013 số dư tiền gửi tiết
kiệm bằng không (0).

Khách hàng triển khai giao dịch thanh toán tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng
Việt Nam Thịnh Vượng ở trong thời giờ diễn ra chương trình với số tiền tối
thiểu 10.000.000 VND, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng & trả lời bảng khảo sát chất
lượng dịch vụ của VPBank.
Xem thêm:giải pháp vay vốn tín chấp theo lương trong 10 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 12/08/2018 20:59:40