Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Thủ tục vay vốn thấu chi tài khoản ACB

Nội dung : giấy tờ thủ tục vay mượn thấu chi tài khoản ACB

Giấy đề nghị kiêm phương án vay chi tiêu và sử dụng tín chấp theo mẫu của
Ngân Hàng Á Châu

Giấy đề nghị mở tài khoản (đối với khách hàng chưa có tài khoản tại ACB)

Bản sao chứng minh thư nhân dân (không quá 15 năm kể từ ngày cấp).

Bản sao HKTT/ KT3/ ĐK tạm trú tại nơi ĐK vay.

Bản sao HĐ lao động.

Giấy cam kết chuyển lương theo mẫu của Ngân Hàng Á Châu ACB.

Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (có con dấu xác nhận
của NH ban hành); hoặc

Giấy xác thực lương theo mẫu của Ngân Hàng Á Châu ACB & Phiếu Lương/ Bản
sao bảng lương 3 tháng gần nhất (có đóng dấu treo của doanh nghiệp).

Bản sao chứng từ chứng tỏ thu nhập khác (nếu có).

Ghi chú: các bản sao không cần công chứng, Quý khách vui lòng mang bản
chính để đối chiếu khi nộp giấy tờ thủ tục.
Xem thêm:Giải pháp vay tín chấp theo lương tại cần thơ trong vòng 3
ngày

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 20:53:42