Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : MaritimeBank cải thiện chất lượng tín dụng

Nội dung : MaritimeBank cải thiện chất lượng tín dụng

Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫnNgân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính tới ngày 12-12, tín dụng toàn hệ
thống đối với nền kinh tế đã tăng 8,83% so với cuối năm 2012, thanh khoản
được giữ vững và tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả
của hệ thống.

Theo đánh giá của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến, năm 2013, kinh tế
thế giới đã có những dấu hiệu tích cực nhưng mức tăng trưởng vẫn thấp hơn
so với năm 2012. Ở trong nước, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn năm
2012, chỉ số CPI tháng 11 tăng 5,5% so với đầu năm và tăng 5,78% so với
cùng kỳ năm ngoái. "Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước và dự
kiến cả năm đạt khoảng 5,4%. "Với các giải pháp điều hành lãi suất kết hợp
với điều hành linh hoạt cung ứng tiền, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm
2-5%/năm về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006, nhưng vẫn đảm bảo mục
tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ.

Năm 2014, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến tỷ giá, thị trường tiền tệ, ngoại
hối, thường xuyên rà soát số liệu dự báo cán cân thanh toán quổc tế để có
cơ sở đánh giá cung cầu ngoại tệ, theo đó điều hành tỷ giá phù hợp, tiếp
tục khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế, tạo điều
kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Về điều hành tín dụng, NHNN sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định
hướng, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm
tạo thuận lợi cho hệ thống TCTD mở rộng tín dụng trên cao cơ sở nguồn vốn
lành mạnh, đảm bảo chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống.

Theo Laisuatnganhang.vn
MaritimeBank cải thiện chất lượng tín dụng
Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫnNgân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính tới ngày 12-12, tín dụng toàn hệ
thống đối với nền kinh tế đã tăng 8,83% so với cuối năm 2012, thanh khoản
được giữ vững và tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả
của hệ thống.

Theo đánh giá của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến, năm 2013, kinh tế
thế giới đã có những dấu hiệu tích cực nhưng mức tăng trưởng vẫn thấp hơn
so với năm 2012. Ở trong nước, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn năm
2012, chỉ số CPI tháng 11 tăng 5,5% so với đầu năm và tăng 5,78% so với
cùng kỳ năm ngoái. "Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước và dự
kiến cả năm đạt khoảng 5,4%. "Với các giải pháp điều hành lãi suất kết hợp
với điều hành linh hoạt cung ứng tiền, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm
2-5%/năm về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006, nhưng vẫn đảm bảo mục
tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ.

Năm 2014, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến tỷ giá, thị trường tiền tệ, ngoại
hối, thường xuyên rà soát số liệu dự báo cán cân thanh toán quổc tế để có
cơ sở đánh giá cung cầu ngoại tệ, theo đó điều hành tỷ giá phù hợp, tiếp
tục khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế, tạo điều
kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Về điều hành tín dụng, NHNN sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định
hướng, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm
tạo thuận lợi cho hệ thống TCTD mở rộng tín dụng trên cao cơ sở nguồn vốn
lành mạnh, đảm bảo chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống.

Theo Laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 12/08/2018 19:02:21