Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Điều kiện và đối tượng vay tín chấp tiêu dùng ABBank...

Nội dung : điều kiện kèm theo và đối tượng vay tín chấp chi tiêu và sử dụng
ABBank


Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam có tuổi từ 22 trở lên & tuổi kết thúc khoản
vay là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi riêng với nữ.

Đang làm việc tại các đơn vị được ABBANK chấp thuận.
Có chứng thực của công ty về thời giờ làm việc và mức lương hiện tại.

thời giờ làm việc liên tục ít nhất là 01 năm.

Thu nhập ròng tối thiểu 10 triệu đồng.

Có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn nơi ABBANK xét vay.

Có điện thoại cố định tại nơi làm việc và nơi ở để liên lạc

Nhận lương qua tài khoản NH và Khách hàng phải cam kết chuyển nguồn thu về
tài khoản của khách hàng tại ABBANK.

Khách hàng phải có đáng tin cậy tín dụng tốt, không có nợ từ nhóm 2 trở lên.

Xem thêm:Giải pháp vay tín chấp theo Lương tại Bắc Kan trong 3 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 21:48:07