Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : ACB ưu đãi khách hàng vay mua nhà lãi suất 9.5%/năm

Nội dung : ACB ưu đãi khách hàng vay mua nhà lãi suất 9.5%/năm

Đăng ký vay tín chấp để hưởng ưu đãi.ACB ưu đãi khách hàng vay mua nhà lãi suất 9.5%/năm

1. Đối tượng khách hàng: Khách hàng mua nhà ở, căn hộ thuộc các dự án liên
kết do Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng là chủ đầu tư.

2.Loại Tài sản đảm bảo: là chính nhà mua hoặc bất động sản khác

3. Nội dung chương trình:


Lãi suất ưu đãi: 9.5%/năm trong 6 tháng đầu tiên
Số tiền cho vay: từ 300 triệu đồng
Miễn phí trung gian thanh toán

4. Giá trị cho vay cao: gần 100% giá trị nhà mua và theo Tỷ lệ cho vay/TSBĐ
của ACB trong từng thời kỳ.

5. Thời hạn vay: lên đến 15 năm

6.Hồ sơ đăng ký vay đơn giản:Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ACB).
CMND, hộ khẩu/KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
Hợp đồng mua bán căn hộ, biên lai đóng tiền,…
Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập.

Theo Laisuatnganhang.vn
ACB ưu đãi khách hàng vay mua nhà lãi suất 9.5%/năm
Đăng ký vay tín chấp để hưởng ưu đãi.ACB ưu đãi khách hàng vay mua nhà lãi suất 9.5%/năm

1. Đối tượng khách hàng: Khách hàng mua nhà ở, căn hộ thuộc các dự án liên
kết do Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng là chủ đầu tư.

2.Loại Tài sản đảm bảo: là chính nhà mua hoặc bất động sản khác

3. Nội dung chương trình:

Lãi suất ưu đãi: 9.5%/năm trong 6 tháng đầu tiên
Số tiền cho vay: từ 300 triệu đồng
Miễn phí trung gian thanh toán
4. Giá trị cho vay cao: gần 100% giá trị nhà mua và theo Tỷ lệ cho vay/TSBĐ
của ACB trong từng thời kỳ.

5. Thời hạn vay: lên đến 15 năm

6.Hồ sơ đăng ký vay đơn giản:

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ACB).
CMND, hộ khẩu/KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
Hợp đồng mua bán căn hộ, biên lai đóng tiền,…
Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập.
Theo Laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 12/08/2018 19:11:22