Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Đối tượng được Nhà nước bán nhà theo Nghị định 61?

Nội dung : UBND quận 6, TPHCM đã sai khi bán nhà tại địa chỉ 63/29 Chu Văn
An theo Nghị định 61/CP cho hộ cá nhân.


Hỏi:- Năm 1988, UBND quận 6 đã giao 340m2 ở trong tổng cộng 700m2 nhà đất
tại 63/29 Chu Văn An, phường 1, quận 6, TPHCM thuộc về nhà nước cho đơn vị
tôi quản lý sử dụng. Khi đơn vị tôi chuyển thành CTCP, UBND TPHCM đã định
giá phần tài sản vốn nhà nước (là nhà xưởng) bằng 30%. Các cổ đông đã góp
tiền mua lại 30% vốn cổ phần này và năm 2 nghìn UBND TPHCM có văn bản xác
lập quyền nắm giữ nhà xưởng cho doanh nghiệp chúng tôi. Nhà xưởng này chúng
tôi quản lý và sử dụng liên tục từ năm 1988 đến nay, có đóng thuế đất hàng
năm. Thế nhưng, ngày 6-9-2010 UBND quận 6 lại cấp "sổ hồng" nhà xưởng của
chúng tôi cho một hộ không còn HĐ thuê nhà, ở bất hợp pháp và chưa hề đóng
tiền thuê nhà. ở trong "sổ hồng" cấp cho hộ này có ghi là mua căn hộ theo
Nghị định 61/CP. UBND quận 6 bán nhà đất cho hộ này theo Nghị định 61/CP là
đúng hay sai?
Phạm Kim Lân (Giám đốc CTCP nhuộm Liên Minh)
Trả lời: - Với việc công ty của ông được UBND quận 6 giao quản lý, sử dụng
nhà xưởng từ năm 1988, sau đó được UBND TPHCM xác lập quyền nắm giữ nhà
xưởng & doanh nghiệp đã sử dụng liên tục, hàng năm đóng thuế đất đầy đủ,
không còn vi phi pháp luật, thì công ty của ông đủ điều kiện kèm theo tiếp
tục quản lý, sử dụng 340m2 nhà xưởng được giao.
Về việc mua bán nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ, Điều
5 của Nghị định này quy chế rõ: "Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc về nhà
nước cho người đang thuê phần diện tích đang được thuê để người mua căn hộ
có điều kiện cải thiện chỗ ở".

như thế, điều kiện kèm theo tiên quyết để được mua nhà ở. Nhà nước theo
Nghị định 61/CP là người mua phải có hợp đồng thuê nhà với Nhà nước. Hộ cá
nhân được UBND quận 6 bán nhà đất tại 63/29 Chu Văn An không có HĐ thuê nhà
nên không thuộc đối tượng được mua căn hộ theo Nghị định 61/CP. UBND quận 6
đã sai khi bán nhà theo Nghị định 61/CP cho đối tượng này.Luật gia Nguyễn Văn Khôi


Nguồn: Cafeland.vn

Xem Thêm:Bí mật vay thế chấp sổ đỏ tại liên việt bank trong vòng
13 ngày

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 17/08/2018 0:03:00