Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Xử lý sự cố "sổ đỏ" bị cháy, hỏng, mất

Nội dung : - Hỏi: Tôi bị cháy mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được
cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy khác, để phục vụ cho việc giao dịch tôi
ra UBND xã để xác nhận sao y nhưng cán bộ giải thích chỉ sao y bản chính
(bản cấp lần đầu), giấy CNQSD đất của tôi là bản cấp lại do đó không sao y.
Tôi xin hỏi việc từ chối xác thực có đúng không?

Đào Thị Nhiên (Thanh Oai)
Trả lời: Theo quy chế tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 79 thì "Bản
chính" là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị
pháp luật để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và xác thực bản sao. Tuy nhiên,
ở trong thực tế có một số tình huống cư dân được cấp lại bản chính do bản
chính được cấp lần đầu bị mất, bị hư hỏng như: Giấy khai sinh được cấp lại,
đăng ký lại, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất bị hỏng được cấp lại.

Căn cứ theo Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25-8-2009 hướng dẫn việc triển
khai nghị định 79/2007 của Chính Phủ thì những bản chính cấp lại này được
thay cho bản chính cấp lần đầu.

Do vậy, bản chính được sử dụng để đối chiếu và xác nhận bản sao gồm có: Bản
chính cấp lần đầu; Bản chính cấp lại; Bản chính ĐK lại. Bà cần liên hệ với
cơ quan chức năng để được sao y .

Luật sư: Trương văn An


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Làm cách nào để co thể thế chấp sổ đỏ tại Quảng Nam
trong 10 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 20:31:56