Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Trường hợp nào bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Nội dung : GĐ hàng xóm cho rằng giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và nhà ở
được cấp cho gia đình tôi không đúng quy chế của pháp lý, nên có đơn đề
nghị UBND huyện thu hồi. Vậy giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của
gia đình tôi có bị thu hồi hay không? Chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền
& lợi ích hợp pháp của mình?

Đỗ Hồng LiênLuật sư Vũ Thái Hà

(Công ty Luật TNHH YouMe, website: www.youmevietnam. com) trả lời:

- Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 25 Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp
giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở & tài sản khác gắn
liền với đất, việc xem xét, thu hồi giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ở trong
những trường hợp sau: có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra
kết luận là giấy ghi nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ
quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận có trách nhiệm xem xét, nếu
kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp;
trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận tự kiểm tra &
phát hiện giấy ghi nhận đã cấp là trái pháp lý thì có trách nhiệm thông báo
bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra. Thanh tra cấp
huyện có trách nhiệm thẩm tra riêng với giấy ghi nhận do ủy ban nhân dân
cấp huyện cấp, thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với giấy ghi
nhận do ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Nếu
qua thẩm tra có kết luận là giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan
nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đưa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận
đã cấp; trường hợp tổ chức, công dân phát hiện giấy chứng nhận đã cấp trái
pháp lý thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp giấy ghi
nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải
quyết theo quy chế của pháp lý. Việc thu hồi giấy ghi nhận đã cấp riêng với
tình huống không thuộc quy chế tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số
181/2004/NĐ-CP & khoản 2 Điều 25 Nghị định 88/2009/NĐ-CP chỉ được tiến hành
khi có bản án hoặc ra quyết định của tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi
hành.

Như vậy, việc giấy ghi nhận quyền sử dụng đất của GĐ bà Đỗ Hồng Liên có bị
thu hồi hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả thẩm tra của thanh tra cấp
huyện. Nếu qua thẩm tra, thanh tra cấp huyện kết luận giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất được cấp trái với quy định của pháp lý thì ủy ban nhân dân
huyện nơi GĐ bà sử dụng đất ra quyết định thu hồi giấy ghi nhận quyền sử
dụng đất đã cấp. Nếu GĐ bà cho rằng việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất của ủy ban nhân dân huyện là không đúng, gia đình bà có quyền làm
đơn khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Giải pháp thế chấp sổ đỏ tại Bình Định trong thời gian
ngắn nhất.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 19:29:12