Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Chính thức hạ trần lãi suất từ ngày 29/10

Nội dung : Trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 nhằm thông tin về điều
hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tháng 10 và 10 tháng đầu năm
2014 của Ngân hàng Nhà nước diễn ra chiều ngày 28/10, NHNN vừa chính thức
có quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ, USD của tổ
chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các mức
lãi suất mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 29/10.Trần lãi suất chính thức được áp dụng từ 29/10

Theo đó, trần lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ tối đa áp dụng với tiền
gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm; tiền gửi bằng USD lãi
suất tối đa là 0,25%/năm.

Trần lãi suất áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng
bằng VNĐ là 5,5%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi
mô áp dụng mức trân lãi suất đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 dưới 6 tháng là
6%/năm. Như vậy, so với mức áp dụng trước đó, trần lãi suất huy động được
điều chỉnh giảm 0,5 điểm %. Mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng
USD của cá nhân là 0,75%/năm, giảm từ mức 1% trước đó.

NHNN cũng quy định trần lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài áp dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn bằng
VNĐ là 7%/năm; của các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp
dụng mức tối đa 8%/năm. Trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên
cũng được điều chỉnh giảm 1 điểm % so với mức áp dụng trước.

NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi
suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên
ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối
với các ngân hàng.
Trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 nhằm thông tin về điều hành chính
sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2014 của
Ngân hàng Nhà nước diễn ra chiều ngày 28/10, NHNN vừa chính thức có quyết
định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ, USD của tổ chức, cá
nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các mức lãi suất
mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 29/10.Trần lãi suất chính thức được áp dụng từ 29/10

Theo đó, trần lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ tối đa áp dụng với tiền
gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm; tiền gửi bằng USD lãi
suất tối đa là 0,25%/năm.

Trần lãi suất áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng
bằng VNĐ là 5,5%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi
mô áp dụng mức trân lãi suất đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 dưới 6 tháng là
6%/năm. Như vậy, so với mức áp dụng trước đó, trần lãi suất huy động được
điều chỉnh giảm 0,5 điểm %. Mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng
USD của cá nhân là 0,75%/năm, giảm từ mức 1% trước đó.

NHNN cũng quy định trần lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài áp dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn bằng
VNĐ là 7%/năm; của các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp
dụng mức tối đa 8%/năm. Trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên
cũng được điều chỉnh giảm 1 điểm % so với mức áp dụng trước.

NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi
suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên
ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối
với các ngân hàng.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 0:32:53