Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : ACB ưu đãi khách hàng gửi tiền tại ngân hàng chương trình "...

Nội dung : ACB ưu đãi khách hàng gửi tiền tại ngân hàng chương trình "Tích
Điểm Nhận Quà"

Đăng ký vay tín chấp tại đây để hưởng ưu đãi.Nhằm tri ân khách hàng đã gắn bó với ACB trong suốt thời gian qua, Ngân
hàng TM CP Á Châu triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng
doanh nghiệp tham gia tiền gửi thanh toán không kỳ hạn. Chương trình cụ thể
như sau:

1. Tên chương trình:"Tích điểm nhận quà"

2. Phạm vi: toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại: Khách hàng doanh nghiệp tham gia tiền gửi thanh
toán không kỳ hạn, tích lũy Điểm khuyến mại để đổi quà theo danh mục quà
tặng do ACB công bố trong từng thời kỳ.

Danh mục quà tặng ban đầu: Thẻ ACB prepaid với số dư tương đương điểm
khuyến mãi tích lũy

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 24/12/2013 đến 31/01/2014 (hoặc đến khi
hết quà tặng).

5. Đối tượng tham gia:

Khách hàng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (không bao gồm Tổ chức tín
dụng, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính) có tài khoản Tiền gửi
thanh toán không kỳ hạn đang hoạt động tại ACB với số dư bình quân cam kết
tối thiểu là 5 tỷ đồng.

6. Nội dung chi tiết:

Lãi suất áp dụng: 0.7%/nămĐiểm khuyến mại
=
Số dư bình quân cam kết (đồng) * Kỳ hạn gửi (tháng) * hệ số khuyến mại
1,000,000,000Hệ số khuyến mại: 375

Sử dụng Điểm khuyến mại:


Thang điểm quy đổi giá trị khuyến mại: 01 Điểm khuyến mại = 1.000 VND
Khách hàng sử dụng Điểm khuyến mại tích lũy để yêu cầu đổi quà theo danh
mục quà tặng do ACB công bố từng thời kỳ. Khách hàng sẽ nhận được quà tặng
trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký đổi quà và Điểm khuyến mại
còn lại đủ để nhận giá trị quà tặng tương ứng.
Điểm khuyến mại tối thiểu để đổi quà: là 1.500 Điểm
Thời hạn sử dụng Điểm khuyến mại còn lại: trong vòng 03 tháng kể từ ngày
chương trình khuyến mại kết thúc (nếu chương trình được gia hạn, thì Điểm
khuyến mại của Khách hàng vẫn được sử dụng trong kỳ gia hạn).

7. Nguyên tắc tham gia chương trình:Khách hàng đăng ký tham gia chương trình tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch
của ACB nơi mở TK TGTT của khách hàng.
Khách hàng có quyền đề nghị ACB tự động gia hạn việc tham gia chương trình
khuyến mại với các nội dung cam kết không thay đổi so với nội dung cam kết
ban đầu và khi chương trình vẫn còn hiệu lực.
Mỗi khách hàng có thể tham gia trên nhiều tài khoản tại các chi nhánh mở
tài khoản (không mở thêm tài khoản để tham gia khuyến mại).
Điểm khuyến mại được ghi nhận cho Khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc kể
từ ngày hết kỳ hạn cam kết.
Điểm khuyến mại được phép cộng dồn các lần phát sinh.

8. Các quy định khác:Khách hàng chịu thuế thu nhập (nếu có) theo quy định hiện hành của Pháp
luật Việt Nam.
Đối với quà tặng là Thẻ ACB: Khách hàng được miễn phí thường niên năm đầu
tiên, các Phí khác (nếu có) áp dụng theo Biểu phí do ACB quy định trong
từng thời kỳ.
Khi yêu cầu đổi quà đã được ACB chấp nhận, khách hàng không được phép thay
đổi, hủy bỏ hay hoàn trả quà.
Danh mục quà tặng do ACB công bố trong từng thời kỳ. Khách hàng được quy
đổi loại quà trong danh mục khi còn đủ số lượng (khi hết quà tặng mà khách
hàng yêu cầu ACB sẽ thông báo cho khách hàng để đổi loại quà khác có giá
trị tương đương)
Lãi suất áp dụng, Hệ số khuyến mại, Thang điểm quy đổi giá trị khuyến mại,
Điểm khuyến mại tối thiểu để nhận quà theo thông báo của ACB trong từng
thời kỳ và được cập nhật tại trang web www.acb.com.vn.

Theo Laisuatnganhang.vn
ACB ưu đãi khách hàng gửi tiền tại ngân hàng chương trình "Tích Điểm Nhận
Quà"
Đăng ký vay tín chấp tại đây để hưởng ưu đãi.Nhằm tri ân khách hàng đã gắn bó với ACB trong suốt thời gian qua, Ngân
hàng TM CP Á Châu triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng
doanh nghiệp tham gia tiền gửi thanh toán không kỳ hạn. Chương trình cụ thể
như sau:

1. Tên chương trình:"Tích điểm nhận quà"

2. Phạm vi: toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại: Khách hàng doanh nghiệp tham gia tiền gửi thanh
toán không kỳ hạn, tích lũy Điểm khuyến mại để đổi quà theo danh mục quà
tặng do ACB công bố trong từng thời kỳ.

Danh mục quà tặng ban đầu: Thẻ ACB prepaid với số dư tương đương điểm
khuyến mãi tích lũy

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 24/12/2013 đến 31/01/2014 (hoặc đến khi
hết quà tặng).

5. Đối tượng tham gia:

Khách hàng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (không bao gồm Tổ chức tín
dụng, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính) có tài khoản Tiền gửi
thanh toán không kỳ hạn đang hoạt động tại ACB với số dư bình quân cam kết
tối thiểu là 5 tỷ đồng.

6. Nội dung chi tiết:

Lãi suất áp dụng: 0.7%/năm

Điểm khuyến mại

=

Số dư bình quân cam kết (đồng) * Kỳ hạn gửi (tháng) * hệ số khuyến mại

1,000,000,000


Hệ số khuyến mại: 375

Sử dụng Điểm khuyến mại:

Thang điểm quy đổi giá trị khuyến mại: 01 Điểm khuyến mại = 1.000 VND
Khách hàng sử dụng Điểm khuyến mại tích lũy để yêu cầu đổi quà theo danh
mục quà tặng do ACB công bố từng thời kỳ. Khách hàng sẽ nhận được quà tặng
trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký đổi quà và Điểm khuyến mại
còn lại đủ để nhận giá trị quà tặng tương ứng.
Điểm khuyến mại tối thiểu để đổi quà: là 1.500 Điểm
Thời hạn sử dụng Điểm khuyến mại còn lại: trong vòng 03 tháng kể từ ngày
chương trình khuyến mại kết thúc (nếu chương trình được gia hạn, thì Điểm
khuyến mại của Khách hàng vẫn được sử dụng trong kỳ gia hạn).
7. Nguyên tắc tham gia chương trình:

Khách hàng đăng ký tham gia chương trình tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch
của ACB nơi mở TK TGTT của khách hàng.
Khách hàng có quyền đề nghị ACB tự động gia hạn việc tham gia chương trình
khuyến mại với các nội dung cam kết không thay đổi so với nội dung cam kết
ban đầu và khi chương trình vẫn còn hiệu lực.
Mỗi khách hàng có thể tham gia trên nhiều tài khoản tại các chi nhánh mở
tài khoản (không mở thêm tài khoản để tham gia khuyến mại).
Điểm khuyến mại được ghi nhận cho Khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc kể
từ ngày hết kỳ hạn cam kết.
Điểm khuyến mại được phép cộng dồn các lần phát sinh.
8. Các quy định khác:

Khách hàng chịu thuế thu nhập (nếu có) theo quy định hiện hành của Pháp
luật Việt Nam.
Đối với quà tặng là Thẻ ACB: Khách hàng được miễn phí thường niên năm đầu
tiên, các Phí khác (nếu có) áp dụng theo Biểu phí do ACB quy định trong
từng thời kỳ.
Khi yêu cầu đổi quà đã được ACB chấp nhận, khách hàng không được phép thay
đổi, hủy bỏ hay hoàn trả quà.
Danh mục quà tặng do ACB công bố trong từng thời kỳ. Khách hàng được quy
đổi loại quà trong danh mục khi còn đủ số lượng (khi hết quà tặng mà khách
hàng yêu cầu ACB sẽ thông báo cho khách hàng để đổi loại quà khác có giá
trị tương đương)
Lãi suất áp dụng, Hệ số khuyến mại, Thang điểm quy đổi giá trị khuyến mại,
Điểm khuyến mại tối thiểu để nhận quà theo thông báo của ACB trong từng
thời kỳ và được cập nhật tại trang web www.acb.com.vn.
Theo Laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 2:50:32