Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : 10.000 tỷ đồng vay vốn ưu đãi với lãi suất vay chỉ 7% từ
Vietcomb...

Nội dung : Với mục đích hỗ trợ khách hàng thực hiện những kế hoạch tiêu
dùng, kinh doanh, từ 01/04/2015 Vietcombank triển khai chương trình cho vay
ưu đãi với lãi suất vay chỉ từ 7%/năm.Đối tượng được hưởng lãi suất vay ưu đãi:

Khách hàng cá nhân vay mua nhà, xây sửa nhà, mua ô tô, sản xuất kinh doanh
Khách hàng SMEs vay mua ô tô

Các ưu đãi lãi suất vay:


Đối với các khoản vay từ 12 tháng trở xuống: lãi suất ưu đãi 7%/năm trong 6
tháng đầu.
Đối với khoản vay từ trên 12 tháng đến dưới 24 tháng: lãi suất ưu đãi
7.2%/năm trong 6 tháng đầu.
Đối với các khoản vay từ 24 tháng trở lên: lãi suất ưu đãi 7.2%/năm trong
12 tháng đầu
Ưu đãi đặc biệt đối với khách hàng nhận lương qua Vietcombank: giảm thêm
0.2%/năm

Với mục đích hỗ trợ khách hàng thực hiện những kế hoạch tiêu dùng, kinh
doanh, từ 01/04/2015 Vietcombank triển khai chương trình cho vay ưu đãi với
lãi suất vay chỉ từ 7%/năm.Đối tượng được hưởng lãi suất vay ưu đãi:

Khách hàng cá nhân vay mua nhà, xây sửa nhà, mua ô tô, sản xuất kinh doanh
Khách hàng SMEs vay mua ô tô
Các ưu đãi lãi suất vay:

Đối với các khoản vay từ 12 tháng trở xuống: lãi suất ưu đãi 7%/năm trong 6
tháng đầu.
Đối với khoản vay từ trên 12 tháng đến dưới 24 tháng: lãi suất ưu đãi
7.2%/năm trong 6 tháng đầu.
Đối với các khoản vay từ 24 tháng trở lên: lãi suất ưu đãi 7.2%/năm trong
12 tháng đầu
Ưu đãi đặc biệt đối với khách hàng nhận lương qua Vietcombank: giảm thêm
0.2%/năm

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 0:13:33