Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Trình tự, thủ tục thế chấp nhà ở

Nội dung : giao dịch thanh toán thế chấp tài sản NHÀ Ở


1. thủ tục thế chấp tài sản nhà ở gồm có:

- Đơn đề nghị thế chấp nhà ở;

- Kế hoạch hoặc dự án kinh doanh cần đầu tư vốn;

- hồ sơ nhiều chứng minh quyền nắm giữ nhà ở của bên thế chấp nhà ở;

- hợp đồng thế chấp tài sản nhà ở có chứng nhận của công chứng;

- Xác nhận đăng ký thế chấp (nếu các bên có yêu cầu).

2. Trình tự thế chấp tài sản nhà ở

- Bước 1: Bên thế chấp tài sản có đơn đề nghị thế chấp nhà ở gửi NH kèm
theo kế hoạch hoặc dự án kinh doanh cần đầu tư vốn;

- Bước 2: Nếu đồng ý, Ngân hàng sẽ xem xét & đánh giá giá trị tài sản thế
chấp tài sản;

- Bước 3: Các bên lập HĐ thế chấp nhà ở có ghi nhận của công chứng

- Bước 4: NH có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở, nơi đã làm hồ
sơ cấp Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở biết về việc thế chấp tài sản.

tình huống các bên có yêu cầu đăng ký thì bên thế chấp có đơn gửi Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất kèm theo Giấy tờ về sở hữu nhà ở để ĐK thế chấp
tài sản;

- Bước 5: Bên thế chấp chuyển Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở & thông
báo đã đăng ký thế chấp tài sản cho NH và làm hồ sơ nhận tiền vay.

- Bước 6: Sau khi bên thế chấp thanh toán đầy đủ tiền vay (cả gốc & tiền
lãi) thì:

- NH có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở biết về việc đã giải chấp; lập
giấy tờ thủ tục thanh lý hợp đồng thế chấp tài sản và giao Giấy chứng nhận
quyền nắm giữ nhà ở cho bên thế chấp

- Nếu đã đăng ký thế chấp tài sản thì Bên thế chấp chuyển thông báo đã giải
chấp của NH kèm theo Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở đến Văn phòng ĐK
quyền sử dụng đất để xoá ĐK thế chấp.

Lưu ý:Hiện nay các NH thương mại được chủ động quy chế cụ thể điều kiện kèm
theo & trình tự thế chấp. Do vậy, những người có nhu cầu nên liên hệ trực
tiếp với NH cần vay vốn để biết cụ thể hơn.

Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Khám phá về vay vốn mua đất tại Bắc Ninh nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:28:33