Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Internet banking Vietinbank khuyến mãi chuyển khoản ngoại tệ...

Nội dung : Khách hàng được giảm tới 25% phí giao dịch khi chuyển khoản
ngoại tệ qua dịch vụ Internet banking VietinbankNhân dịp tung mới tiện ích "Chuyển tiền ngoại tệ kiêm đề nghị mua bán ngoại
tệ giao ngay" trên dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng doanh
nghiệp, VietinBank thực hiện chương trình khuyến mại "Ưu đãi chuyển khoản
ngoại tệ qua Internet Banking".

"Chuyển tiền ngoại tệ kiêm đề nghị mua bán ngoại tệ giao ngay" là tiện ích
mới của Internet Banking cho phép khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu, FDI không cần trực tiếp đến ngân hàng mà thông
qua kênh Internet để tạo lập, phê duyệt và gửi yêu cầu giao dịch chuyển
tiền ngoại tệ kiêm đề nghị mua bán ngoại tệ và các chứng từ liên quan đến
hệ thống VietinBank để được xử lý.

Theo đó từ nay đến ngày 31/05/2014, khách hàng doanh nghiệp chuyển tiền
ngoại tệ thông qua dịch vụ Internet banking được giảm 25% phí giao dịch.
Chương trình được triển khai tại tất cả các chi nhánh VietinBank trên toàn
quốc.

Theo laisuatnganhang.vn
Khách hàng được giảm tới 25% phí giao dịch khi chuyển khoản ngoại tệ qua
dịch vụ Internet banking Vietinbank


Nhân dịp tung mới tiện ích "Chuyển tiền ngoại tệ kiêm đề nghị mua bán ngoại
tệ giao ngay" trên dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng doanh
nghiệp, VietinBank thực hiện chương trình khuyến mại "Ưu đãi chuyển khoản
ngoại tệ qua Internet Banking".

"Chuyển tiền ngoại tệ kiêm đề nghị mua bán ngoại tệ giao ngay" là tiện ích
mới của Internet Banking cho phép khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu, FDI không cần trực tiếp đến ngân hàng mà thông
qua kênh Internet để tạo lập, phê duyệt và gửi yêu cầu giao dịch chuyển
tiền ngoại tệ kiêm đề nghị mua bán ngoại tệ và các chứng từ liên quan đến
hệ thống VietinBank để được xử lý.

Theo đó từ nay đến ngày 31/05/2014, khách hàng doanh nghiệp chuyển tiền
ngoại tệ thông qua dịch vụ Internet banking được giảm 25% phí giao dịch.
Chương trình được triển khai tại tất cả các chi nhánh VietinBank trên toàn
quốc.

Theo laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 1:30:04