Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Ký thỏa thuận Vietcombank hợp tác và hợp đồng tín dụng trị giá
15...

Nội dung : Ký thỏa thuận Vietcombank hợp tác và hợp đồng tín dụng trị giá
150 triệu đô

Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫnNgày 23/12/2013, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam số 18 Láng Hạ, Hà
Nội, đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)
thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối
quan hệ hợp tác phát triển giữa hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu
dài, có hiệu quả và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động có liên quan.
Vietcombank cam kết sẽ cung cấp cho PVEP các sản phẩm tài chính ngân hàng
với chính sách phù hợp nhất nhằm hỗ trợ vốn cho hoạt động phát triển sản
xuất kinh doanh của PVEP cùng các đơn vị thành viên, và các sản phẩm dịch
vụ khác liên quan như: Thanh toán; Bảo lãnh; Các dịch vụ liên quan tới tài
chính doanh nghiệp và thị trường chứng khoán; Các sản phẩm về ngoại hối;
Sản phẩm bán lẻ; Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác mà PVEP và các đơn vị
thành viên quan tâm

Thông tin về Vietcombank: Được thành lập từ năm 1963 và trải qua nửa thế kỷ
phát triển, Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn
nhất tại Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp trong và ngoài nước với hơn 400
Chi nhánh/Phòng giao dịch/Công ty thành viên và các Văn phòng đại diện, và
có quan hệ ngân hàng đại lý với hơn 1.700 ngân hàng tại 120 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông tin về PVEP: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị
chủ lực hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, PVEP đã lớn mạnh không ngừng và trở
thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng tiêu biểu ở trong
nước và đứng trong nhóm các công ty dầu khí hàng đầu ở khu vực. PVEP hiện
đang triển khai 60 dự án thăm dò khai thác dầu khí, trong đó có 17 dự án
quốc tế trải rộng trên 14 quốc gia thuộc những khu vực nhiều tiềm năng trên
thế giới.

Theo Laisuatnganhang.vn
Ký thỏa thuận Vietcombank hợp tác và hợp đồng tín dụng trị giá 150 triệu đô
Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫn


Ngày 23/12/2013, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam số 18 Láng Hạ, Hà
Nội, đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)
thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối
quan hệ hợp tác phát triển giữa hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu
dài, có hiệu quả và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động có liên quan.
Vietcombank cam kết sẽ cung cấp cho PVEP các sản phẩm tài chính ngân hàng
với chính sách phù hợp nhất nhằm hỗ trợ vốn cho hoạt động phát triển sản
xuất kinh doanh của PVEP cùng các đơn vị thành viên, và các sản phẩm dịch
vụ khác liên quan như: Thanh toán; Bảo lãnh; Các dịch vụ liên quan tới tài
chính doanh nghiệp và thị trường chứng khoán; Các sản phẩm về ngoại hối;
Sản phẩm bán lẻ; Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác mà PVEP và các đơn vị
thành viên quan tâm

Thông tin về Vietcombank: Được thành lập từ năm 1963 và trải qua nửa thế kỷ
phát triển, Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn
nhất tại Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp trong và ngoài nước với hơn 400
Chi nhánh/Phòng giao dịch/Công ty thành viên và các Văn phòng đại diện, và
có quan hệ ngân hàng đại lý với hơn 1.700 ngân hàng tại 120 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông tin về PVEP: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị
chủ lực hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, PVEP đã lớn mạnh không ngừng và trở
thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng tiêu biểu ở trong
nước và đứng trong nhóm các công ty dầu khí hàng đầu ở khu vực. PVEP hiện
đang triển khai 60 dự án thăm dò khai thác dầu khí, trong đó có 17 dự án
quốc tế trải rộng trên 14 quốc gia thuộc những khu vực nhiều tiềm năng trên
thế giới.

Theo Laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 2:40:10