Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở

Nội dung : Hướng dẩn trình tự, hồ sơ mua bán nhà ở


I.GIAO DỊCH mua bán NHÀ Ở

A. mua và bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở

1.Về giấy tờ thủ tục mua bán nhà ở nộp cho cơ quan quản lý nhà ở bao gồm:

- HĐ mua bán có chứng nhận của công chứng Nhà nước

- hồ sơ nhiều chứng minh quyền sở hữu nhà ở như: Giấy chứng nhận quyền nắm
giữ nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền nắm giữ nhà ở, Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận nhà ở…

- Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản khai nộp lệ phí trước
bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ).

riêng với cá nhân là người Việt kiều còn phải kèm theo hồ sơ nhiều như: bản
sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do nước ta cấp hoặc Giấy xác thực gốc là
công dân Việt Nam

2. Về trình tự, thủ tục mua và bán nhà ở:

- Bước 1: Các bên mua và bán đến lập HĐ mua bán tại cơ quan công chứng
(không nhận thấy địa bàn), kèm theo giấy tờ chứng minh quyền nắm giữ nhà ở
và giấy tờ tuỳ thân. HĐ có thể được soạn sẵn hoặc do công chứng viên soạn.

- Bước 2: Một ở trong hai bên nộp hồ sơ mua và bán tại cơ quan quản lý nhà
ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ
chức).

tình huống bán 1 phần nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở thì phải kèm theo
bản vẽ sơ đồ diện tích nhà ở, đất ở có thẩm tra của của cơ quan quản lý nhà
ở nếu tại đô thị, có xác nhận của UBND cấp xã nếu tại nông thôn.

- Bước 3: Căn cứ vào thủ tục, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định
vị trí thửa đất & gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ kinh tế (nếu
có);

- Bước 4:Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ
gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nhiệm vụ kinh tế tài chính tại cơ
quan thuế.

- Bước 5: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước
bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở &
quyền sử dụng đất ở.

thời giờ làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở và quyền sử
dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ. Thời gian này không tính vào Thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ kinh
tế tài chính cho Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật, các tỉnh, thành phố sẽ có quy chế cụ thể trình
tự chuyển dịch quyền nắm giữ nhà ở cho phù hợp với từng địa phương.

B. mua bán nhà ở không còn quyền sử dụng đất ở

1.Về thủ tục mua bán bao gồm:

- Giấy ghi nhận quyền nắm giữ nhà ở được cấp theo quy chế của Luật nhà ở
(chỉ có quyền sở hữu nhà ở trên đất của người khác như xây dựng nhà ở trên
đất thuê, đất mượn);

- Hợp đồng mua và bán nhà ở có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

- Bản kê khai nộp lệ phí trước bạ nhà ở.

riêng với cá nhân là người Việt kiều còn phải kèm theo hồ sơ nhiều như: bản
sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do nước ta cấp hoặc Giấy xác thực gốc là
công dân Việt Nam

2. Về trình tự, giấy tờ thủ tục mua bán nhà ở

Trình tự, hồ sơ mua và bán nhà ở trong trường hợp này được tiến hành như
quy chế Đối với trường hợp mua và bán nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở nêu
tại phần a trên đây.

trong tình huống này bên bán không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
mà bên mua chỉ phải nộp lệ phí trước bạ (bằng 1% giá trị nhà ở theo quy
định).

Người mua chỉ được quyền sở hữu nhà ở theo thời hạn ghi ở trong Giấy chứng
nhận quyền nắm giữ nhà ở.VẤN ĐỀ LƯU Ý: H ướng dẫn trên đây chỉ mang tính quy định chung. Căn cứ vào
tình hình chi tiết cụ thể, các địa phương hoặc NH sẽ ban hành quy trình cụ
thể để áp dụng cho từng tình huống. Do vậy, những người có yêu cầu nên đến
cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở hoặc Ngân hàng nơi cần vay tiền để được
giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Những sai lầm khi vay vốn mua đất tại Bắc Giang nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:15:48