Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Hợp đồng mua bán nhà không có sổ đỏ

Nội dung : Tôi mua một mảnh đất mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, chỉ có ra quyết định phân đất của doanh nghiệp và biên bản thu tiền
hóa giá mảnh đất của chủ nhân đầu tiên. Chủ bán đất hiện giờ không phải là
chính chủ trên quyết định phân đất. Vậy tôi có làm hợp đồng với công chứng
nhà nước được không? đất được áp giá để tính thuế là loại gì? và ở trong
tương lai nếu làm sổ đỏ thì cần phải có những hồ sơ gì? tiền thuế là bao
nhiêu?


Câu hỏi:

Tôi mua một mảnh đất mà không có sổ đỏ, chỉ có quyết định phân đất của Công
ty & biên bản thu tiền hóa giá mảnh đất của người chủ đầu tiên. Chủ bán đất
hiện giờ không phải là chính chủ trên đưa ra quyết định phân đất.

Vậy tôi có làm HĐ với công chứng nhà nước được không? đất được áp giá để
tính thuế là loại gì?

và trong tương lai nếu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần phải
có những thủ tục gì? tiền thuế là bao nhiêu?

Xin chân thành cảm ơn! (nguyenductrung.ce@gmail.com)

Luật sư Ngô Thị Phúc - Trung tâm hỗ trợ tư vấn pháp lý, Hội Luật gia TP.HCM
trả lời:

Như bạn trình bày:

- bạn oder đơn hàng một mảnh đất không còn sổ đỏ, chỉ có đưa ra quyết định
phân đất của Công ty & Biên bản thu tiền hóa giá mảnh đất của người sở hữu
đầu tiên.

- Chủ bán đất bây giờ không phải là chính chủ trên quyết định phân đất.

* Như vậy bạn không thể trực tiếp k‎ý hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng
mảnh đất nêu trên với công chứng nhà nước được. Vì phải chính người có đưa
ra quyết định phân đất của Công ty và có Biên bản thu tiền hóa giá mảnh đất
(người sở hữu đầu tiên)

* Mảnh đất trên được áp giá để tính thuế là loại thuế: Thuế sử dụng đất.

* ở trong tương lai nếu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn cần
phải có những giấy tờ thủ tục sau đây:

Căn cứ vào pháp luật Việt Nam hiện hành, điều chỉnh về vấn đề QSH nhà ở &
QSD đất ở, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 84/2007/NĐ-CP: trường hợp người đang
sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho QSD đất hoặc
nhà ở gắn iền QSD đất ở (sau đây gọi là người nhận chuyển quyền) trước ngày
01 tháng 07 năm 2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng có hồ sơ nhiều
về việc chuyển QSD đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có chứng thực
của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện
thủ tục chuyển QSD đất, người nhận chuyển quyền nộp giấy tờ thủ tục xin cấp
Giấy chứng nhận theo quy chế của pháp lý.

2. Theo đó, căn cứ các quy định của Luật Đất đai & Nghị định 88/2009/NĐ-CP
thì hồ sơ cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất gồm: đơn xin cấp giấy ghi
nhận quyền sử dụng đất; các hồ sơ nhiều về quyền sử dụng đất; giấy tờ về
mua và bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng
nhận của công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân theo quy chế của pháp
lý; bản sao các hồ sơ nhiều liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế
về đất đai theo quy định của pháp lý.

Căn cứ vào những quy định nêu trên, bạn nên trực tiếp liên hệ với văn phòng
đăng ký QSD đất hoặc cơ quan Tài nguyên Môi trường cấp huyện nơi mảnh đất
tọa lạc để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất.

* Do Bạn không cung cấp thông tin chính xác, đia chỉ & vị trí miếng đất nên
tôi không thể tính cụ thể số tiền Bạn phải nộp thuế là bao nhiêu. Tuy
nhiên, tôi có thể báo tin bạn cần phải nộp các lọai thuế sau đây:

1- Tiền sử dụng đất.

2- Lệ phí trước bạ.

Theo quy chế của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nhiệm
vụ tài chính bạn cần phải nộp ở trong trường hợp này sẽ gồm tiền sử dụng
đất & lệ phí trước bạ. Theo đó, bạn cần phải nộp tiền sử dụng đất khi được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất (trừ trường hợp
quy chế tại khoản 1, điều 50 Luật đất đai).

Tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất được cấp giấy chứng nhận &
giá đất để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo quyết định số
102/2009/QĐ - UBND ngày 24/12/2009 của UBND TP HCM về ban hành quy chế về
giá các lọai đất trên địa bàn TP TP HCM.

Ngoài ra, đối với các tình huống được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở
nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước
bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ
riêng với nhà đất là 0,5%.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Hướng dẫn bạn cách vay vốn mua đất tại Vũng Tàu nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:08:39